Projekty 2014-2020

Wprowadzenie lokalnego produktu - krówki zatorskiej na obszarze Doliny Karpia

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu "Rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty firmy Urbańscy Sp. z o.o. Sp. k., wprowadzenie do sprzedaży nowego lokalnego produktu - krówki zatorskiej oraz innych produktów lokalnych, w tym rybnych z obszaru Doliny Karpia" był rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie kompleksowej oferty produktowej oraz wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych. Dzięki temu został stworzony nowy produkt lokalny – pełniący również funkcję pamiątki dla odwiedzających region turystów, którzy do tej pory nie mieli możliwości zakupu podobnego produktu. Utworzone zostały również dwa nowe miejsca pracy dla osób zameldowanych na terenie Doliny Karpia.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zakupiono maszyny niezbędne w procesie wytwarzania i pakowania cukierków krówek oraz lodów: maszyny do pasteryzacji, do wymrażania, pakującą, urządzenie grzewcze, turbomixer do mas, gilotynę do mas, stół chłodniczy, wózek do wylewania masy, windę do wózka oraz drukarkę.

Dodatkowo w ramach projektu utworzono dwa nowe miejsca pracy, w tym jedno dla osoby z grupy defaworyzowanej.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem projektu jest uzupełnienie parku maszynowego wytwórni lodów tradycyjnych oraz zakup nowej linii produkcyjnej do wyrobu cukierków typu krówka. Sprzedaż słodyczy odbywa się dwutorowo jako:

- krówka zatorska, czyli produkt regionalny, wytwarzany z produktów od lokalnych dostawców. Stworzona specjalnie unikalna receptura procentuje wyśmienitym smakiem, który ma przywoływać na myśl smaki dzieciństwa. Na bazie krówki został stworzony nowy smak lodów tradycyjnych, tworząc jednocześnie kompleksową ofertę. Jest ona szczególnie atrakcyjna dla turystów, którzy mogą zakupić krówki jako słodkie pamiątki z Doliny Karpia oraz zjeść lokalne, tradycyjne lody;

- krówka „cow candy”, czyli produkt przeznaczony do sprzedaży w sklepach stacjonarnych firmy Urbańscy, sklepach partnerskich oraz sklepie internetowym. Krówki są również sprzedawane firmom jako słodycze reklamowe oraz innym klientom na specjalne zamówienie. Opakowania są personalizowane, zgodnie z życzeniem klienta. 

Prowadzona jest również sprzedaż innych wyrobów wpisanych na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub posiadających Certyfikat Doliny Karpia w kategorii Kulinarne Produkty Lokalne m.in.: Sernik królewski, Radoczański jabłecznik, Sernik z brzoskwiniami.

Ponieważ krówka zatorska produkowana jest wyłącznie z naturalnych produktów od lokalnych dostawców, wyrób tych słodyczy wspiera miejscowych producentów i rolników, zwiększając tym poziom zatrudnienia w gminie.

Projekt przyczynił się do nasilenia ruchu turystycznego w Dolinie Karpia, dzięki rozwojowi obiektu gastronomicznego specjalizującego się w produktach lokalnych, jednocześnie będącego miejscem oferującym sprzedaż pamiątek. Turyści poszukujący oryginalnych doznań mogą w sklepie firmowym zakupić i spróbować unikalnego i ciekawego przysmaku, czyli lodów o smaku wędzonego karpia. Ich głównym składnikiem jest Zatorski Karp Wędzony – duma miejscowych rybaków. 

Co zdecydowało o sukcesie projektu? 

Projekt umożliwił powstanie pierwszego miejsca, w którym można zakupić pamiątki z obszaru Doliny Karpia. Na opakowaniu Krówki Zatorskiej widoczne jest bezpośrednie nawiązanie do regionu, w którym jest wytwarzana. Dzięki unikalnej recepturze produkt wyróżnia się jakością na tle konkurencji. Pozwoliło to na stworzenie nowej marki, jaką jest Krówka Zatorska – wpisana na listę produktów lokalnych obszaru Doliny Karpia.

Doświadczenia z realizacji?

W ramach realizacji projektu w firmie zostały wprowadzone innowacje organizacyjne, marketingowe, a przede wszystkim produkcyjne, które do tej pory nie były praktykowane na terenie Doliny Karpia. Znacząco wpłynęło to na konkurencyjność firmy pośród innych działających w tej branży podmiotów.

Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki?

Beneficjent projektu jest członkiem Ekomuzeum Doliny Karpia, tworząc sieć atrakcji w terenie prezentujących „żywe” dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Poprzez realizację projektu poszerzył on zakres działalności w ramach Ekomuzeum m.in. organizowane są warsztaty dla dzieci i dorosłych, na których uczestnicy własnoręcznie robią krówki i w ten sposób dowiadują się jak przebiega proces ich produkcji.


Beneficjent

Urbańscy Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Adama Mickiewicza 284, 32-640 Zator

Tel: 33 506 52 06

WWW: www.urbanscy.pl

E-mail: grzegorz.drobny@urbanscy.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2018 - 07.2018

Zasięg regionalny - Polska małopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 562.168,74

w tym środki z UE: 190.854,37

z budżetu państwa: 109.089,63

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 262.224,74

inne: 0,00