Projekty 2014-2020

Organizacja 4 przedsięwzięć edukacyjnych (eventów) podnoszących kompetencje mieszkańców

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Fundacja Po Zdrowie Do Natury powstała w 2016 roku w Kamiannej, w odradzającym się światowym centrum Apiterapii. W 2019 roku zainicjowała powstanie marki lokalnej Miodny Szlak. Jej misją jest dbałość o tradycję, bogatą kulturę i historię Sądecczyzny zamkniętą w miejscowych produktach żywnościowych i użytkowych wytwarzanych przez rolników, zielarzy, pszczelarzy i przedsiębiorców związanych z Miodnym Szlakiem.

Odpowiadając na współczesne problemy cywilizacyjne powstałe w wyniku pandemii COVID – 19, Fundacja Po Zdrowie Do Natury zorganizowała cykl przedsięwzięć edukacyjnych online poprzez kanał Miodny Szlak Tv na YouTube podnoszących kompetencje mieszkańców obszarów wiejskich.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Działania projektowe zaczęto od omówienia kwestii organizacyjnych i promocyjnych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak: koszt wynajmu sali wykładowej, honoraria wykładowców i prelegentów, koszty materiałów i produktów potrzebnych do organizacji warsztatów, dokumentacji fotograficznej, nagrania filmów, zmontowania oraz zamieszczenia ich na kanale Miodny Szlak TV na YouTube, promocji materiału filmowego na YouTube, stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

Potem zebrano interesariuszy do realizacji projektu. Dzięki współpracy ze specjalistami z rolnictwa, pszczelarstwa, zielarstwa i dietetyki możliwa była realizacja cyklu szkoleń online z zakresu:

  1. uprawy warzyw i owoców bez chemii Cz. 1 Uprawa warzyw i owoców bez chemii. Czym jest gleba? - YouTube (4 części),
  2. miodów i apiterapii Miody z Sądecczyzny cz.1 - YouTube (4 części),
  3. domowych środków czystości bez chemii Cz.1 Jak utrzymać czystość środkami z natury? - YouTube (4 części),
  4. przygotowanie potraw na bazie owoców i warzyw ekologicznych Cz. 1 Odżywianie Holistyczne? - YouTube (4 części).

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt promuje i rozwija innowacyjne metody prowadzenia szkoleń. Dzięki audycjom online rozwija kreatywność i doskonali umiejętności. Warsztaty i wykłady w formie online stanowią cenne źródło praktycznych informacji, dostępnych bez ograniczenia miejscowego i czasowego. Materiały w audycjach zostały przedstawione w sposób jasny i przystępny dla wszystkich. Widzowie w sposób pozytywny odebrali prezentowaną tematykę i nagrania, o czym świadczą polubienia i komentarze pod filmami na kanale emisyjnym Miodny Szlak Tv na YouTube.

Wnioski wyciągnięte z projektu to:

1. Szkolenia online pozwoliły w krótkim czasie w przystępny sposób przekazać dużą ilość informacji.

2. Filmy Miodny Szlak Tv poprawiły widoczność marki lokalnej i jej rozpoznawalność w Internecie. Praca nad audycjami odbyła się po rozmowach i konsultacjach. Na scenariusz, nagranie i montaż przeznaczono łącznie ok. 2 miesiące pracy profesjonalistów pod wspólną marką Miodny Szlak.

3. Powstałe filmy edukacyjne pomogły wzmocnić emocjonalny stosunek widza do marki Miodny Szlak.

4. Umieszczone na YouTube audycje stwarzały możliwość komunikowania się z obserwatorami podczas czasu izolacji i pomagały im przetrwać ciężki okres epidemii oraz uzyskać wsparcie w radzeniu sobie w domu i ustrzeżeniu się przed COVID – 19.

5. Praca nad publikacjami na Miodny Szlak Tv udoskonaliła umiejętności osób zaangażowanych w to działanie w zakresie sprawnego tworzenia audycji i tematycznego odpowiadania na zgłaszane problemy obszarów wiejskich.


Beneficjent

Fundacja Po Zdrowie Do Natury

Kamianna 50, 33-336 Łabowa

Tel: 537236572

WWW: https://miodnyszlak.pl/

E-mail: fundacja@pozdrowiedonatury.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2020 - 06.2021

Zasięg lokalny - Polska małopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 12.500,00

w tym środki z UE: 12.500,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00