Projekty 2014-2020

Grupa Operacyjna Podlaskie Dobre Smaki

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Konsumenci, w szczególności w miastach, poszukują towarów wysokiej jakości, wytwarzanych wiarygodnymi metodami zapewniającymi zrównoważenie środowiskowe. Dodatkowo chcą je kupować bezpośrednio od wytwórców, tak aby mieć pewność jakości oraz sposobów produkcji. Zadaniem konsorcjum GO „Podlaskie dobre smaki” jest zagwarantowanie wartościowych i wysokiej jakości produktów spożywczych dla konsumenta ostatecznego w jak najszybszy sposób, z pominięciem pośrednika i z zachowaniem najwyższej jakości premium. Dzięki temu ma być osiągnięta dywersyfikacja źródeł oraz zwiększenie dochodów rolników zrzeszonych w Grupie Operacyjnej, z zachowaniem warunków wymaganych w rolnictwie ekologicznym i przestrzeganiem zasad rolnictwa zrównoważonego. Kluczowe jest stosowane dawnych, lokalnych rodzajów i odmian roślin oraz pozyskiwanie wysokiej jakości miodów z terenów czystych – bez chemii w uprawach oraz zachowujących bioróżnorodność roślinną. W skład GO „Podlaskie dobre smaki” wchodzą producenci produktów pochodzenia roślinnego oraz miodu, którzy wspólnie wprowadzają je na rynek pod jedną marką, mającą docelowo stać się rozpoznawalną lokalnie i w całym regionie Mazowsza. Zdobywanie stałych odbiorców w celu dalszego rozwijania produkcji i zwiększania sprzedaży bezpośredniej jest kolejnym krokiem, które planuje osiągnąć Grupa. Prowadzi sprzedaż (dostawy) bezpośrednią prosto z gospodarstw, a nawet z pola (w dobie pandemii). Dodatkowym atutem działalności „Podlaskich dobrych smaków” jest sprzedaż wg idei Garden Market z utworzoną ścieżką edukacyjną w tunelu.

Grupę utworzono w bezpośredniej bliskości granicy z Białorusią, która od 2.09.2021 r. została częściowo objęta stanem wyjątkowym oraz zakazem wstępu. W związku z tym handel był mocno ograniczony, ponieważ przestali na tym terenie pojawiać się turyści i goście. Jedynym możliwym rozwiązaniem było rozwinięcie działań wykorzystujących Internet - założenie wspólnej strony www oraz zdobywanie dzięki reklamie kolejnych odbiorców również spoza województwa podlaskiego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

  1.  Zakup maszyn oraz urządzeń służących do suszenia ziół leczniczych, konfekcjonowania miodu oraz do przetwórstwa warzyw i owoców: tunelu do szybkiej wegetacji ziół leczniczych w idei Garden Market, liofilizatora, profesjonalnego dehydralizatora, wagi, kremownicy oraz suszarki do miodu, kuchni, stołu ze stali nierdzewnej, szatkownic, obieraczek.
  2. Budowa przechowalni – budynku gospodarczego z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań w celu przeznaczenia na przechowanie, konfekcjonowanie, sortowanie i sprzedaż bezpośrednią.
  3. Zakup środka transportu służącego do logistyki i wspólnej dystrybucji produktów dla całej grupy operacyjnej – wszystkich działających w niej gospodarstw, aby ułatwić wspólną sprzedaż do odbiorców.
  4. Działania przygotowawcze do wprowadzenia do obrotu nowych ekologicznych produktów.
  5. Regularne podnoszenie kwalifikacji członków Grupy w zakresie metod ekologicznej i zrównoważonej produkcji (udział w szkoleniach, warsztatach, warsztatach praktycznych, współpraca z jednostkami doradztwa rolniczego oraz jednostką centralną KSOW).
  6. Udział w różnych webinariach, spotkaniach, wyjazdach studyjnych w kraju i zagranicznych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Współpraca w ramach Grupy przynosi wiele korzyści zarówno dla kupującego jak i dla sprzedającego.

Zakupiony sprzęt został dobrze wykorzystany przez wszystkich członków grupy, pozwolił na obniżenie energochłonności i czasochłonności pracy. Wysoka wydajność maszyn poprawiła zarówno rentowność jak i produktywność gospodarstw. Zakupiony samochód jest niskoemisyjny i spełnia wszystkie normy. Dzięki dosprzętowieniu rolnicy zaoszczędzili czas, który mogą teraz poświęcić na doskonalenie metod sprzedaży bezpośredniej.

Dzięki wspólnej sprzedaży i kooperacji zwiększono dostępność i różnorodność oferowanego asortymentu. Grupa zwiększyła rozpoznawalność sprzedawanych pod wspólną marką produktów, co pozwoliło jej na pozyskanie i dotarcie do znacznie większej liczby klientów poszukujących towarów ekologicznych oraz zrównoważonych.  Oferta wytwarzana i prezentowana pod jedną marką ułatwi konsumentom zakupy wielu produktów wysokiej jakości w jednym miejscu. Zarówno asortyment jak i jego ilość są sukcesywnie zwiększane. Skrócenie łańcucha dostaw oraz bezpośredni kontakt z kupującymi pozwalają poznać ich potrzeby i oczekiwania, co w przyszłości powinno przełożyć się na stworzenie dobrych jakościowo produktów. 


Beneficjent

GO Podlaske Dobre Smaki

Łapicze 36, 16-120 Krynki

Tel: 604508883

WWW: https://podlaskiedobresmaki.pl/

E-mail: ewilcz@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M16-Współpraca


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2022 - 06.2023

Zasięg wojewódzki - Polska podlaskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 12.500,00

w tym środki z UE: 12.500,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00