Projekty 2014-2020

Pracownia Stroju Regionalnego – Galeria Regionalna

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt zakładał utworzenie nowej działalności gospodarczej - Galerii Regionalnej połączonej z Pracownią Stroju Regionalnego i ubiorów inspirowanych folklorem. Realizujący ją wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej (kobieta poniżej 30. roku życia) z terenu gminy Radziechowy - Wieprz, należącej do obszaru objętego LSR „Żywiecki Raj”. W ramach operacji Wnioskodawczyni zaplanowała samozatrudnienie - jest twórczynią strojów regionalnych. Założona firma nosi nazwę: Pracownia Mody Regionalnej Sabina Jurasz Przybędza.

Inicjatywa miała na celu szeroką promocję tradycyjnego ubioru i rzemiosła artystycznego Górali Żywieckich. Dzięki mieszczącej się w Galerii Pracowni Stroju Regionalnego, ekspozycja złożona z zabytkowych ubiorów, a także ich rekonstrukcji, jest dostępna dla znacznie większej liczby odbiorców. Operacja była związana z powstawaniem nowych obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Innowacją w projekcie jest Galeria Regionalna, ponieważ na terenie całego Powiatu nie ma miejsca w podobny sposób promującego ubiór regionalny.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu powstała nowa działalność gospodarcza – Pracownia Mody Regionalnej. Dofinansowany został remont oraz przystosowanie pomieszczeń do pracy. Operacja zakładała adaptację części budynku gospodarczego w celu przystosowania ich do utworzenia Galerii Regionalnej połączonej z Pracownią Stroju Regionalnego. Zarówno Galeria jak i Pracownia działają we współpracy z Agencją Artystyczną „JADWIGA” zajmującą się aktywną działalnością na rzecz kultury ludowej. W Galerii powstała ekspozycja pokazująca bogactwo i różnorodność dawnych ubiorów Górali Żywieckich. W jej skład wchodzą zarówno ubiory zabytkowe (pozyskane we własnym zakresie) jak i rekonstrukcje wykonane na podstawie wzorów muzealnych, opisów z literatury, a także starych fotografii. Celem przedsięwzięcia jest także szeroka promocja artystycznego rzemiosła ludowego poprzez podejmowanie współpracy z licznymi twórcami, którzy mogą swoje rękodzieło wystawić w tym miejscu. Galeria Regionalna jest pewnego rodzaju ogólnodostępnym obiektem turystycznym – otwarta dla zwiedzających bezpłatnie.

Drugim profilem działalności Galerii jest Pracownia Stroju Regionalnego, która świadczy usługi w zakresie wykonywania oraz zamawiania poszczególnych elementów stroju Górali Żywieckich. Istotnym zakupem była maszyna hafciarska z dużym polem haftu, umożliwiająca wykonywanie aplikacji znajdujących się na strojach regionalnych. Dodatkowo Pracownia również oferuje współdziałanie z twórcami ludowymi w zakresie zamawiania np. ręcznego haftu. Oprócz stroju tradycyjnego wykonuje się tu również ubiory inspirowane folklorem – według indywidualnych upodobań klienta, począwszy od projektu, skończywszy na realizacji.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 etat.

Liczba nowych ofert spędzania wolnego czasu – 1 szt.

Ideą, którą kierowała się twórczyni pracowni było działanie lokalne, na zasadzie regionalnej manufaktury, co udało się bardzo dobrze zrealizować. Od prawie 6 lat ubiera się tutaj w stroje regionalne cała Żywiecczyzna, wyroby Galerii Regionalnej zamawiano już także w innych częściach Polski oraz Europy, Ameryki Północnej czy Australii. Pracownia wykonuje zamówienia nie tylko dla całych grup folklorystycznych czy zespołów regionalnych, ale również dla klientów indywidualnych. Ubrania góralskie z tej firmy to produkty dopracowane we wszystkich szczegółach, szyte z możliwie jak najbardziej oryginalnych materiałów, zdobione ręcznymi wykończeniami. W pracowni, poza haftem komputerowym nadal kultywuje się tradycję haftów ręcznych – innowacje nie ustępują w niczym dawnym metodom pracy, doskonale się ze sobą łączą. Dzięki działaniom na rzecz promocji stroju regionalnego (m.in. poprzez posty w mediach społecznościowych), udało się w znacznym stopniu wyedukować lokalną społeczność na temat różnych jego form oraz tego, jak powinien prawidłowo wyglądać. Jest to bardzo ważne w czasach, gdy na rynku pojawia się wiele wyrobów z produkcji masowej. 

O sukcesie projektu zdecydował fakt, iż w regionie Beskidu Żywieckiego nie ma zbyt wielu firm zajmujących się wytwarzaniem strojów regionalnych. Pracownia Mody Regionalnej jest ukierunkowana wyłącznie na szycie tego typu ubiorów i to właśnie wyróżnia ją na tle innych firm. Wysokiej jakości produkty oraz poziom obsługi klienta poskutkował sukcesem firmy oraz licznym gronem powracających, zadowolonych klientów.

Największą trudnością na początku działalności była wycena wyrobów, ponieważ brak było doświadczenia w wycenach rękodzieła, występowały także obawy co do tego, że klientów zniechęcą wysokie ceny i udadzą się do konkurencji. Właścicielka Pracowni - Pani Sabina Jurasz - wyznaje pogląd, że przy otwieraniu pracowni krawieckiej należy unikać zbyt szerokiego asortymentu oferowanych produktów, lepiej skupić się na konkretnym rynku i wyznaczyć daną grupę odbiorców, do których kierowana jest oferta. Podczas realizacji projektu, zaskoczyło ją z jak wielkim zainteresowaniem spotkały się ojej wyroby. Uważa, że trafiła na bardzo dobry czas z pomysłem otwarcia tego typu działalności, ponieważ folklor na Żywiecczyźnie aktualnie bardzo mocno się rozwija, można powiedzieć, że stał się czymś bardzo modnym i można zaobserwować silną potrzebę poszukiwania swoich korzeni u ludzi. Pracownia Mody Regionalnej zasługuje na miano dobrej praktyki, ponieważ łączy w sobie pasję z przedsiębiorczością i miłością do rodzimej kultury. 


Beneficjent

Sabina Jurasz

Cesarka 8, Przybędza, 34-381 Radziechowy

Tel: 506921136

E-mail: sabes27@onet.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2017 - 10.2023

Zasięg lokalny - Polska małopolskie , śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 70.000,00

w tym środki z UE: 70.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00