Projekty 2014-2020

Agroliga - Beata i Robert Janowscy

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Gospodarstwo państwa Beaty i Roberta Janowskich prowadzone jest pokoleniowo. Pracują w nim cztery osoby (właściciel, jego żona i rodzice), dodatkowo zatrudniony jest jeden pracownik na umowę o pracę. Powierzchnia gospodarstwa wynosi około 31,83 ha, z czego 30,33 ha stanowią użytki rolne. Uprawiany jest owies, żyto, koniczyna czerwona. Większą część gospodarstwa – ponad 22 hektary stanowią trwałe użytki zielone i trawy na gruntach ornych. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności jest przetwórstwo mleka.

W gospodarstwie hodowane są krowy rasy holsztyno-fryzyjskiej. Całe stado liczy około 70 sztuk, z czego pan Robert na własność posiada 32. Od pewnego czasu zdecydowano się na naturalne krycie z wykorzystaniem rasy Simmental, co korzystnie wpływa na skuteczność zacieleń i łatwiejsze porody. Dodatkowo do stada wprowadzane jest bydło białogrzbiete w celu podniesienia odporności. Uzyskuje się wydajność mleczną 4-5 tys. litrów mleka na rok. Krowy przebywają w oborze wolnostanowiskowej, mają też codziennie dostęp do obszernego wybiegu i pastwisk. Żywione są sianem, sianokiszonką. Stosowane są też probiotyki i lizawki. Zwierzęta mają do dyspozycji aktywne czochradło.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach dofinansowania PROW z działania „Młody rolnik” zakupiono pług, agregat uprawowy, siewnik, bronę lekką, bronę talerzową. Gospodarstwo wyposażone jest w podstawowy sprzęt do prowadzenia produkcji rolnej. Doposażono wolnostanowiskową oborę dla krów mlecznych. Budynki są dostosowane do hodowli bydła mlecznego, spełniają wymogi dobrostanu krów mlecznych. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

O sukcesie projektu zadecydowała odwaga i determinacja gospodarzy. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu rolnicy mogą szybciej i sprawnej przygotować pole pod zasiew zbóż, jak i innych upraw tworzących bazę paszową dla stada krów mlecznych. Również w niedawno była modernizowana obora dla zwierząt oraz wybieg.

Działalność państwa Janowskich została wielokrotnie doceniona: uzyskali tytuł „Najlepszego Smaku Lubelszczyzny 2016” za prawdziwe masełko, ser podpuszczkowy z cebulką oraz mleko niepasteryzowane ekologiczne. W 2019 roku pan Robert zajął I miejsce w plebiscycie „Kuriera Lubelskiego” w kategorii Rolnik Roku 2019 w powiecie łęczyńskim, w 2020 zajął pierwsze miejsce w Konkursie „Ekolubelskie 2020”. Gospodarstwo odwiedzają inni rolnicy, ale także młodzież i dzieci. Podczas zwiedzania i osobistego udziału w przygotowaniu serów, poznają pracę rolników, oraz dowiadują się, jak powstaje naturalna żywność. Gospodarze przyjmują grupy z Polski i innych krajów (Korea, Ukraina). Odwiedzani byli przez przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 


Beneficjent

Beata i Robert Janowscy

Ludwinów 68, 21-070 Cyców

Tel: 663 678 795


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2015 - 07.2023

Zasięg regionalny - Polska lubelskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 300.000,00

w tym środki z UE: 300.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00