Projekty 2014-2020

Agroliga - Ewa i Dariusz Pastusiak

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Ewa i Dariusz Pastusiak prowadzą gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 270 ha. Produkcja prowadzona jest w systemie rolnictwa ekologicznego. Do roślin uprawianych w gospodarstwie należą: owies, gryka, łubin oraz żyto. Płody rolne sprzedawane są głównie na rynki zagraniczne. Posiadają budynki magazynowe o powierzchni 200m² i 480m² oraz dwa silosy zbożowe o pojemności 100 ton każdy. Gospodarstwo wyposażone jest podstawowe maszyny rolnicze: Ciągniki rolnicze - 3 szt., przyczepy rolnicze - 5 szt., kombajn zbożowy, brony talerzowe, agregat uprawowo-siewny, pługi obracane. Od 2008 roku gospodarze prowadzą agroturystykę oraz kopalnię piasku.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W 2022 roku przy pomocy środków unijnych z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” i środków własnych wybudowano budynek magazynowy. Nowo postawione hale blaszane mają posłużyć do przechowywania płodów rolnych oraz częściowo garaż dla maszyn i ciągników rolniczych. Wydłużenie przechowania ziaren do okresu wiosennego daje gospodarzom możliwość uzyskania wyższej ceny za ziarno zbóż, gryki czy łubinu.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki wybudowaniu nowego budynku zwiększyła się powierzchnia magazynowa gospodarstwa. W tej miejscowości nikt z rolników nie przetrzymuje ziarna zbóż w tak dużych powierzchniowo obiektach, jak czynią to gospodarze.

O sukcesie projektu zadecydowała odwaga i determinacja gospodarzy. Rolnicy już wcześniej korzystali z funduszy pomocowych, wzbogacając park maszynowy.


Beneficjent

Ewa i Dariusz Pastusiak

Szuminka 37A, 22-200 Włodawa

Tel: 604 431 207


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2015 - 07.2023

Zasięg regionalny - Polska lubelskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 550.000,00

w tym środki z UE: 500.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 50.000,00

inne: 0,00