Projekty 2014-2020

Agroliga - Green Sort

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Firma Green Sort Sp. z o.o. produkuje maszyny i urządzenia dedykowane dla branży sadowniczej. Ich produkty służą do segregacji jabłek i borówek. Firma oferuje również wodny rozładunek do sortownic oraz wywrotnicę elektryczną do skrzynio-palet do sortownic. Obecnie przedsiębiorca sprzedaje głównie na rynek krajowy. Firma posiada halę produkcyjną wraz z pomieszczeniem biurowym o powierzchni ok. 2500 m². Na wyposażeniu firmy są takie maszyny jak: kompresor śrubowy, ploter plazmowy, prasa krawędziową, przecinarka plazmowa i taśmowa, tokarka CNC, maszyna do cięcia blachy, walcarka, wiertarko-frezarka oraz samochody ciężarowe i osobowe.

Przedsiębiorca regularnie uczestniczy w targach branżowych, interesują go nowe technologie i produkty. Jest wystawcą na targach ogólnopolskich tj. Targach Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) Polska od 2018 roku. Green Sort produkuje urządzenia dedykowane mniejszym producentom rolnym. Firma zamierza skoncentrować działania nad promocją swoich produktów na rynkach zagranicznych, szczególnie w Czechach, Niemczech, Włoszech i we Francji. Przedsiębiorstwo prowadzi działania promocyjne, głównie w kraju, podczas targów, informacje dostępne są też w prasie branżowej, jak i w Internecie. Dzięki marketingowi zdobywa nowych klientów, gdyż rynek sadowniczy w Polsce jest dość mały. Przedsiębiorstwo samodzielnie opracowuje innowacyjne rozwiązania, gdyż posiada własne maszyny oraz zasoby kadrowe.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Rozwój firmy nastąpił po zakupie maszyn potrzebnych do wytwarzania sortownic. W tym roku dokupiono kompresor śrubowy, ploter plazmowy i prasę krawędziową. Urządzenia te znacznie usprawnią pracę załogi produkującej sortownice na sprzedaż dla branży sadowniczej.

Przedsiębiorstwo prowadzi działania proekologiczne — zastosowana technologia nie powoduje powstawania odpadów w procesie produkcji, wybrano energooszczędne silniki, które powodują zmniejszenie zużycia energii w trakcie pracy urządzenia. Sortownice do jabłek i owoców są skierowane do gospodarstw sadowniczych o powierzchni do 20 hektarów. To kompaktowe i proste w budowie rozwiązanie dostosowane do potrzeb współczesnych sadowników.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Zakupione nowe maszyny do linii produkcyjnej wpływają w znaczący sposób na środowisko. Firma zatrudnia okolicznych pracowników i dba o ich rozwój, co przekłada się na zainteresowanie ofertą pracy i daje przewagę nad konkurencją.

O sukcesie projektu zadecydowała determinacja właścicieli firmy, którzy już wcześniej korzystali z funduszy unijnych, zakupując pierwsze maszyny do produkcji sortownic. Ich linia produkcyjna jest innowacyjna i unikalna — skraca czas pracy przy przygotowaniu owoców do sprzedaży.


Beneficjent

Green Sort Sp. z o.o.

Przemysłowa 5, 21-505 Janów Podlaski

Tel: 513369565


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2015 - 07.2023

Zasięg regionalny - Polska lubelskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 300.000,00

w tym środki z UE: 300.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00