Projekty 2014-2020

Agroliga - Klaudia i Paweł Serej

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Państwo Klaudia i Paweł Serej prowadzą gospodarstwo ogrodnicze specjalizujące się w produkcji pomidora szklarniowego. Powierzchnia upraw wynosi 4 ha gruntów rolnych, z czego 0,9 ha powierzchni zajmuje szklarnia ogrodnicza. Wydajność produkcji to 55 kg/ m² szklarni, co pozwala uzyskiwać produkcję towarową na poziomie 400 ton rocznie. Towary sprzedawane są na lokalnym rynku. W gospodarstwie pracuje siedem osób. Trzy z nich zatrudnione są na umowę o pracę, pozostała czwórka to domownicy.

W gospodarstwie państwa Serej nie stosuje się chemii przy zwalczaniu chorób grzybowych oraz szkodników. Szklarnia jest ogrzewana biomasą ze słomy. Posiadają budynek gospodarczy, w którym jest magazyn towaru i sortowania oraz magazyn opakowań. W przyszłości rolnicy planują zbudować halę magazynową.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach dofinasowania PROW z działania „ Modernizacja gospodarstw rolnych” wyposażono szklarnię w komputer klimatyczny, który steruje kluczowymi procesami. Zakupiono również maszyny rolnicze tj.: ładowarkę teleskopową Manitou, wózek widłowy Linde, agregat prądotwórczy, wózki paletowe, wózki do pielęgnacji i zbioru roślin. Szklarnia została doposażona w sprzęt elektroniczny i jezdny ze środków unijnych oraz własnych, zgromadzonych na rachunku bankowym.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki doposażeniu szklarni zwiększyły się plony pomidorów. Poszerzono rynki zbytu oraz poszukano nowych. Sprzęt samojezdny jest bardzo pomocny podczas zbioru pomidorów bezpośrednio do firmowych kartonów z logo gospodarstwa szklarniowego. 

O sukcesie projektu zadecydowała odwaga i determinacja gospodarzy. Rolnicy już wcześniej korzystali z funduszy pomocowych zakupując wózki -  widłowy i paletowy. Tym razem postawili wyposażyć szklarnię w komputer klimatyczny sterujący temperaturą. Projekt jest unikalny i innowacyjny, jeśli chodzi o kontrolowany klimat w szklarni.


Beneficjent

Klaudia i Paweł Serej

Popławy 37, 21-020 Milejów

Tel: 668 185 006


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2015 - 07.2023

Zasięg lokalny - Polska lubelskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 370.000,00

w tym środki z UE: 300.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 70.000,00

inne: 0,00