Projekty 2014-2020

1


Beneficjent


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2024 - 02.2024

Zasięg międzynarodowy -

Koszt projektu