Projekty 2014-2020

AgroLiga 2023 – Zbigniew Mitręga

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Gospodarstwo funkcjonuje od 1997 roku. Obecnie pan Zbigniew Mitręga dysponuje areałem około 21 ha i prowadzi Integrowaną Produkcję Sadowniczą jako system jakości.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Gospodarstwo aktywnie korzysta z różnych funduszy unijnych skierowanych na obszary wiejskie:

  • 2011 rok - „Modernizacja gospodarstw rolnych” - zakup rolniczego opryskiwacza sadowniczego, kosiarki sadowniczej, wózków sadowniczych oraz instalacji kontrolowanej atmosfery w chłodni, nasadzenie sadownicze.

W ramach PROW 2014-2020:

  • 2020 rok - „Modernizacja gospodarstw rolnych”  – założenie sadu na powierzchni 2,20 ha wraz z instalacją przeciwgradową, zakup listwy do cięcia drzew

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Gospodarstwo ma łącznie 21 ha upraw sadowniczych i warzywniczych. W tej strukturze dominują jabłka, ale uprawiana jest również jagoda kamczacka oraz warzywa.

Nowoczesnym rozwiązaniem jest instalacja przeciwgradowa. Zaplanowano również założenie instalacji nawadniającej do sadu.

Gospodarstwo stara się cały czas rozwijać oraz nadążać za nowościami i udogodnieniami w zakresie produkcji sadowniczo-warzywniczej. Rolnik jest aktywnym członkiem grupy producenckiej IdealSad.


Beneficjent

Zbigniew Mitręga

96-513 Nowa Sucha 49, 96-513 Nowa Sucha

Tel: 609 056 252


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2024 - 02.2024

Zasięg lokalny - Polska mazowieckie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 215.039,00

w tym środki z UE: 215.039,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00