Projekty 2014-2020

AgroLiga 2023 – Spółdzielnia Pieczarka Siedlecka

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Spółdzielnia Pieczarka Siedlecka zajmuje się produkcją, skupem i sprzedażą wysokiej jakości grzybów takich jak: pieczarka biała, brązowa oraz boczniak. Firma działa od 2007 roku w oparciu o zasady grupy producenckiej. Na daną chwilę zrzesza 18 producentów, którzy produkują na powierzchni 3,4115 ha około 7,5 tys. ton grzybów. W spółdzielni zatrudnione są 43 osoby.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Firma aktywnie korzysta z różnych funduszy unijnych od początków swojego istnienia.

Zakupiono z nich środki transportu, wózki widłowe, wózki do zbioru pieczarek, linie pakujące, urządzenia do schładzania, a także wybudowano magazyn opakowań, utwardzono plac.

W ramach PROW 2014-2020 firma korzystała dwukrotnie z działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”:

  • 22.09.2017 kwota: 961.857,50 - rozbudowa chłodni, system chłodzenia,
  • 27.11.2020 kwota: 195. 570 - fotowoltaika, maszyna do pakowania.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

SPÓŁDZIELNIA PIECZARKA SIEDLECKA  cały czas się rozwija, rozszerzając skalę swojej produkcji oraz rynki zbytu na całą Europę. W 2022 roku w firmie wyprodukowano 7,5 tys. ton  grzybów.


Beneficjent

Spółdzielnia Pieczarka Siedlecka

Krześlin 88, 08-125 Suchożebry

Tel: 506 047 274

WWW: https://www.pieczarkasiedlecka.pl/

E-mail: info@pieczarkasiedlecka.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2014 - 05.2023

Zasięg regionalny - Polska mazowieckie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 1.157.427,50

w tym środki z UE: 1.157.427,50

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00