Projekty 2014-2020

Promocja szlaków rowerowych w Powiecie Chojnickim – Kaszubska Marszruta w obiektywie

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Powiat Chojnicki cechuje się wysokimi walorami dla rozwoju turystyki, wynikającymi przede wszystkim z uwarunkowań przyrodniczych. Kaszubska Marszruta to nowatorska sieć ścieżek i szlaków rowerowych powstałych w powiecie chojnickim. Łączy ona gminy: Czersk, Chojnice, Brusy i Konarzyny. Szlak rowerowy przebiega przez atrakcyjne turystycznie tereny ze znanymi miejscowościami letniskowymi takimi jak np. Swornegacie i Charzykowy.

Kluczowym problemem zdefiniowanym przy przygotowaniu wniosku o wybór projektu była niedostateczna promocja szlaków Kaszubskiej Marszruty. Realizacja operacji pozwoliła na propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym, zdrowego stylu życia, propagowanie roweru jako ekologicznego środka transportu i rekreacji. Realizacja projektu przyczyniła się również do zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców walorów krajobrazowych powiatu chojnickiego. Projekt zakładał również, że poprzez zakres oddziaływania i sposób dotarcia, zachęci do odwiedzania i jeszcze rozreklamowania Kaszubskiej Marszruty jako głównego produktu regionalnego powiatu chojnickiego. Tym samym przyczyni się do tworzenia źródeł dochodów dla rolników i producentów produktów lokalnych, usługodawców, w tym właścicieli gospodarstw agroturystycznych działających na obszarach wiejskich powiatu chojnickiego.

Cele projektu:

  • promocja szlaków rowerowych Kaszubskiej Marszruty oraz turystyki rowerowej,
  • aktywizacja mieszkańców regionu poprzez promocję aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,
  • tworzenie pozytywnego wizerunku regionu, w szczególności zwiększenie rozpoznawalności obszaru powiatu chojnickiego, jako miejsca o dużym potencjalne przyrodniczym, kulturowym i historycznym ze świetnie rozwiniętą bazą turystyczną,
  • kreowanie rozwoju gospodarczego obszaru poprzez zwiększenie ruchu turystycznego,
  • kreowanie rozwoju lokalnego poprzez inicjowanie współpracy podmiotów publicznych, branży turystycznej oraz organizacji pozarządowych w celu rozwoju obszarów wiejskich w wymiarze usługowym i społecznym poprzez rozwój turystyki rowerowej.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zorganizowany został konkurs fotograficzny „Kaszubska Marszruta w Obiektywie” skierowany do mieszkańców województwa pomorskiego. Zadaniem uczestników było sfotografowanie miejsc znajdujących się na trasie Kaszubskiej Marszruty – leżącej w południowej części województwa pomorskiego, obejmującej ponad 180 km ścieżek rowerowych wiodących przez malownicze tereny powiatu chojnickiego, m.in. Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Zróżnicowany system tras rowerowych oraz atrakcyjne turystycznie i krajobrazowo okolice stanowią doskonałe źródło inspiracji dla fotograficznych kadrów.

W sumie zgłoszonych zostało blisko 70 zdjęć pokazujących najbardziej urokliwe miejsca znajdujące się na trasach Kaszubskiej Marszruty. Podczas wyłaniania laureatów komisja konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim zgodność fotografii z tematyką konkursu, oryginalne podejście do tematu oraz wartość artystyczną. W ten sposób, spośród wszystkich nadesłanych prac wybranych zostało 12 zwycięskich.

Największe wrażenie na członkach komisji zrobiło zdjęcie roweru wykonane o zachodzie słońca nad brzegiem jeziora charzykowskiego w miejscowości Bachorze. Autorka tego ujęcia zajmuje się fotografią, ale jest również aktywną rowerzystką. Połączenie tych dwóch pasji pozwoliło jej na wykonanie zwycięskiego zdjęcia. Drugie miejsce zajęła fotografia wykonana z drona tuż przy granicy parku narodowego, pokazująca piękno tego regionu z lotu ptaka. Laureatce trzeciego miejsca udało się zatrzymać w kadrze dwoje mijających się rowerzystów w okolicach mariny w Charzykowach. Najlepsze zdjęcia zostały wykorzystane do stworzenia kalendarza ściennego na 2023 rok promującego Kaszubską Marszrutę. Laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe. Dodatkowo 20 prac zostało wyróżnionych, a ich autorzy dostali nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas spotkania w dniu 27 października 2022 r., które było skierowane zarówno do uczestników konkursu, jak i wszystkich zainteresowanych tematyką rowerową, zwłaszcza środowisk związanych z działalnością turystyczną sektora publicznego, przedsiębiorców z branży turystycznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wydarzenie było więc nie tylko formą podsumowania konkursu, ale również okazją do przekazania wiedzy na temat lokalnych tras rowerowych i ich infrastruktury oraz dyskusji o możliwościach i warunkach rozwoju oferty turystyki rowerowej. Impulsem do takich rozmów były wykłady przedstawione przez członków Chojnickiego Towarzystwa Miłośników Roweru „Cyklista”, które było partnerem projektu.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu umożliwiła promocję produktu regionalnego, jakim jest Kaszubska Marszruta wśród szerokiego grona odbiorców. Akcja informacyjna, promująca konkurs przeprowadzona w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie zachęciła odbiorców nie tylko do udziału w przedsięwzięciu, ale także do skorzystania z tras rowerowych Kaszubskiej Marszruty. Wpłynęło to na zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze powiatu chojnickiego. Dodatkową formą promocji, mającą na celu zwiększenie aktywności turystycznej na tym obszarze, był wydany w ramach projektu, całoroczny kalendarz pokazujący atrakcyjne miejsca na trasach Kaszubskiej Marszruty.

Efektem realizacji spotkania informacyjnego, w którym wzięli udział nie tylko uczestnicy konkursu, ale także przedstawiciele środowisk związanych z działalnością turystyczną, było zainteresowanie uczestników tematyką związaną z rozwojem oferty turystycznej, identyfikacja potencjału społecznego w tym zakresie oraz zainicjowanie współpracy w celu podjęcia kolejnych działań w kierunku stworzenia strategii promocji produktu lokalnego, jakim jest Kaszubska Marszruta.

O sukcesie projektu zadecydowało rozpowszechnienie informacji o konkursie na portalach internetowych, w social mediach, w gazetach itp. Uczestników do wzięcia udziału zachęciły również nagrody finansowe i rzeczowe. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców powiatu, jak i turystów. 


Beneficjent

Powiat Chojnicki

31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Tel: 52 39 66 526

E-mail: biuro.funduszy@powiat.chojnice.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2022 - 10.2022

Zasięg lokalny - Polska pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 28.891,90

w tym środki z UE: 16.278,21

z budżetu państwa: 9.304,39

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 3.309,30

inne: 0,00