Projekty 2014-2020

Grupa Operacyjna EPI Wijewo

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Dbałość o dobrostan zwierząt oraz otrzymywanie z nich bezpiecznych i zdrowych produktów jest jedną z istotnych kwestii etycznych i społecznych, które podejmuje ustawodawstwo Unii Europejskiej. Celem operacji jest modernizacja Zakładu Wylęgu Drobiu w Wijewie. Wyposażono go w nowoczesny ciąg technologiczny poprawiający dobrostan rozwijających się zarodków i wylężonych piskląt oraz umożliwiający poprawę ich zdrowia dzięki możliwości podania do jaja naturalnych substancji pobudzających odporność. Operacja wpłynie więc nie tylko na podniesienie jakości piskląt i otrzymywanego mięsa drobiowego, lecz również na ochronę zdrowia i życia ludzi poprzez ograniczenie stosowania antybiotyków - zapobieganie rozwojowi lekooporności bakterii. 

Dzięki zaopatrzeniu wylęgarni w nowoczesne urządzenia i nowatorskie rozwiązania technologiczne oferowane przez wiodące firmy w tej branży na rynku (Petersime, Viscon, PasReform) polepszy się również ergonomia, zwiększy automatyzacja i obniżą koszty pracy ludzkiej.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Badania naukowe dotyczące poprawy jakości piskląt obejmować będą podanie naturalnych immunostymulatorów: dimeru lizozymu, jolkiny lub laktoferyny. Liczne badania naukowe potwierdziły skuteczność tych substancji w podnoszeniu odporności zwierząt. Wylężone pisklęta umieści się na fermach o zbliżonej obsadzie ptaków i utrzymywane będą w zbliżonych warunkach środowiskowych. Oceniona zostanie sprawność układu immunologicznego z użyciem technik molekularnych, cytometrii przepływowej i badań serologicznych. W czasie całego życia „Piskląt z Wijewa”, monitorowane będą również parametry produkcyjne – masa ciała ptaków, zużycie paszy, śmiertelność i ilość zużytych antybiotyków. Uzyskane dane pozwolą na ocenę wpływu poszczególnych immunomodulatorów na poprawę zdrowotności tych zwierząt.

Kierownikiem organizacyjnym i finansowym projektu jest Tomasz Sztuder współwłaściciel ZWD T.A. Sztuder s.c. Kierownikiem naukowym operacji jest dr hab. Andrzej Gaweł prof. nadzw. z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - doświadczony naukowiec i lekarz praktyk uczestniczący w projektach badawczych dotyczących epidemiologii chorób drobiu, skuteczności leków i preparatów oraz wykorzystania przeciwciał kurzych w medycynie ludzkiej. W skład zespołu wejdą pracownicy naukowi i techniczni Uniwersytetu z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych oraz Katedry Farmakologii i Toksykologii. Badania naukowe będą trwać 10 miesięcy (4 miesiące walidacja metod i próby pilotażowe oraz 6 miesięcy badań kurcząt którym podano immunomodulatory).
W ramach projektu Przykłady dobrych praktyk z PROW 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakręciło cykl filmów. Link do filmu „Transfer wiedzy i innowacji”:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przyklady-dobrych-praktyk-z-prow-2014-2020 
https://www.gov.pl/web/arimr/efekty-prow-2014---2020 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Przedstawione badania są innowacyjne i dostarczone na ten temat dane będą pierwszymi na świecie. Efektem poprawy zdrowotności i produkcyjności będzie wyższej jakości pisklę, które w dalszych etapach produkcji będzie mogło być wykorzystywane m.in. do chowu ekologicznego. Pisklęta o lepszej odporności uzyskają korzystniejsze efekty produkcyjne, co pozwoli na zwiększenie opłacalności produkcji dla ich odbiorców. Szacuje się, iż rentowność produkcji żywca wzrośnie o 10%. Dodatkowo, zastosowanie nowoczesnej technologii EcoDrive w ciągu technologicznym pozwoli zmniejszyć zużycie energii (nawet do 50%), co wpisuje się w szeroko pojętą ochronę środowiska i zapobieganie globalnemu ociepleniu. To wszystko sprawi, że rentowność zakładu wylęgowego będzie wyższa o ok. 20%, w porównaniu z tradycyjną produkcją piskląt. Znaczna poprawa rentowności oznacza dla przedsiębiorców możliwości restrukturyzacji, modernizacji i rozbudowy gospodarstw. Polscy hodowcy będą bardziej konkurencyjni, ponieważ będą mogli zwiększyć moce produkcyjne, a dodatkowo będą hodować bez użycia antybiotyków. Innowacyjne rozwiązania ułatwią Polsce utrzymanie pozycji lidera w produkcji drobiu w Europie, a także umożliwią pozyskanie nowych rynków. 


Beneficjent

ZWD T.A. Sztuder s.c.

Parkowa 4a, Pław, 66-615 Dąbie

Tel: 606 900 814

WWW: epiwijewo.pl

E-mail: epiwijewo@zwdsztuder.com.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

M16-Współpraca


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 12.2019 - 12.2021

Zasięg krajowy - Polska lubuskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 10.014.223,00

w tym środki z UE: 3.065.666,99

z budżetu państwa: 1.752.291,51

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 5.196.264,50

inne: 0,00