Projekty 2014-2020

Kompleksowe usługi pralnicze

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu "Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kompleksowych usług pralniczych na terenie LGD" było wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej poprzez rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie kompleksowych usług pralniczych na terenie Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie (LGD).

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy i turyści wypoczywający na terenie LGD, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

  • Wynajęcie i przystosowanie lokalu do świadczenia usług pralniczych, poprzedzone rozeznaniem rynku i stwierdzeniem zapotrzebowania na tego typu usługę, szczególnie z opcją zamawiania przez internet, odbioru i przywozu rzeczy.
  • Zakup wyposażenia pralni tj. profesjonalnych pralek automatycznych, suszarek, steamera parowego, magla, manekina do prasowania, stołu z wytwornicą, materiałów pomocniczych do wyposażenia pralni, a także sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi usług pralniczych.
  • Promocja pralni poprzez stronę internetową, media społecznościowe, telewizję kablową i ulotki.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem projektu było utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie 1 osoby. Projekt ukierunkowany jest na innowacje dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń pralniczych, przyjaznych środowisku i energooszczędnych oraz ekologicznych detergentów. Możliwość złożenia zamówienia drogą internetową, a także odbiór brudnych i dowóz czystych rzeczy jest nowatorskim pomysłem w regionie.


Beneficjent

Małgorzata Gutowska

ul. Prosta 21, 87-300 Brodnica

Tel: 667 260 821

WWW: www.malgut.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2018 - 01.2019

Zasięg lokalny - Polska kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 100.000,00

w tym środki z UE: 63.630,00

z budżetu państwa: 36.370,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00