Projekty 2014-2020

Produkcja roślin owadożernych

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest tylko kilka gatunków/odmian roślin owadożernych pochodzących od jednego holenderskiego producenta. Rośliny te można nabyć w nielicznych sklepach gdzie przetrzymywane są w złych warunkach, co powoduje niską jakość dostępnych roślin. Przewaga rynkowa polega przede wszystkim na niewielkiej dostępności i unikalności roślin owadożernych. 

Głównym celem projektu „Założenie firmy zajmującej się produkcją roślin owadożernych” było podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie  hodowli i rozmnażania roślin owadożernych. Dodatkowo projekt zakładał utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia.

Grupę docelową stanowią:

 • Klienci detaliczni: kobiety i mężczyźni w wieku 16-50 lat, województwo lubelskie – klienci z tej grupy poszukują roślin wysokiej jakości, możliwości kupna „od ręki”, atrakcyjnej ceny oraz informacji dotyczących hodowli.
 • Klienci hurtowi: kwiaciarnie, sklepy zoologiczne, handlarze, centra ogrodnicze z terenu całej Polska - klienci z tej grupy preferują atrakcyjne ceny hurtowe, dostępność towaru od producenta, bez pośredników, możliwość dostawy.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia uprawy roślin owadożernych:

 • szklarnia przemysłowa,
 • komplet stołów zalewowych,
 • lampy led,
 • piec nadmuchowy,
 • komputer przenośny
 • zbiornik na wodę.                                           

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem projektu było utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie 1 osoby. Jest to jedna z nielicznych firm w Polsce zajmująca się profesjonalną hodowlą i produkcją wysokiej jakości roślin owadożernych na skalę hurtową.

Przedsiębiorstwo oferuje m.in. następujące produkty:

 • muchołówkę amerykańską – roślina łapiąca owady, głównie muchy;
 • rosiczkę – roślina łapiąca komary, muszki owocówki i inne drobne owady;
 • kapturnicę – roślina z pułapkami w kształcie kielichów wabiąca muchy i inne duże owady;
 • nasiona – pakowane po 20-50 sztuk.

Sprzedaż roślin odbywa się w dwojaki sposób jako:

Sprzedaż bezpośrednia:

 • w trakcie organizowanych wydarzeń, targów, wystaw tematycznych,
 • w ramach organizowanych warsztatów edukacyjnych w szkołach,
 • na miejscu, prosto ze szklarni.

Sprzedaż wysyłkowa:

 • poprzez własny sklep internetowy,
 • poprzez polskie i międzynarodowe forum hodowców roślin owadożernych.

Oryginalność i wysoka jakość produktów w połączeniu z atrakcyjnymi cenami i szeroką ofertą zapewniają pozyskanie dużej ilości nowych i powracających klientów detalicznych. 

Doświadczenia z realizacji?

Klienci oczekują różnorodnych roślin owadożernych charakteryzujących się wysoką jakością i możliwości wyboru pomiędzy różnymi rozmiarami. Chętniej kupują rośliny bezpośrednio od polskiego producenta, niż tak zwane „holenderskie” czy „supermarketowe”, do których trwałości nie mają zaufania. Chcą mieć także informację w języku polskim na temat ich hodowli i możliwość kontaktu telefonicznego bądź drogą elektroniczną w przypadku ewentualnych, dodatkowych pytań. Poszukują świeżych nasion, które nie pochodzą z redystrybucji, a rośliny kupują ze względu na oryginalny kształt i barwę, a także z czysto praktycznych powodów, np. aby pozbyć się muszek owocówek, komarów lub much.

Rodzice chętnie kupują rośliny owadożerne, ponieważ są to często jedyne rośliny, które fascynują ich dzieci i rozbudzają chęć poznawania przyrody. Szkoły publiczne i prywatne chętnie korzystają z organizowanych kiermaszów roślin owadożernych, w trakcie których dzieci mogą poznać metody łapania owadów przez te rośliny, dotknąć ich i zobaczyć na żywo działanie pułapek.


Beneficjent

Kamil Sagan

Wólka Rokicka 11, 21-100 Lubartów

Tel: 790 599 831

WWW: www.flytrapfactory.pl

E-mail: kamil.sagan@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 08.2017 - 01.2019

Zasięg krajowy - Polska

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 76.000,00

w tym środki z UE: 76.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00