Projekty 2014-2020

Uprawa prastarych odmian zbóż (płaskurka, orkisz, samopsza)

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Gospodarstwo położone jest na terenie, na którym produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne. Początkowo beneficjent prowadził uprawę zboża w sposób konwencjonalny oraz posiadał małą pasiekę. Postanowił jednak specjalizować się w rolnictwie ekologicznym.

Projekt jest konsekwencją przemyślanego wyboru dla swojego gospodarstwa Beneficjent nie chce produkować tak jak większość, używając ogromnej ilości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.

Celem projektu jest propagowanie zdrowej, ekologicznej żywności oraz wskazanie drogi innym rolnikom, którzy mogliby zajmować się niszowymi uprawami, a nie zaprzestać prowadzenia gospodarstwa na rzecz odłogowania. Dziś posiadając niewielki areał trudno jest konkurować z dużymi gospodarstwami. Jedynym wyjściem jest specjalizacja, a najlepiej uprawa ekologiczna, która nie jest zbyt popularna, a popyt na produkty ekologiczne wciąż rośnie. Beneficjent ma nadzieję, że poprzez swoje działania zachęci innych do uprawy metodami ekologicznymi oraz zwróci uwagę konsumentom, iż „są tym co jedzą”.

Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) beneficjent ma szansę zrekompensować utratę dochodów spowodowaną mniejszymi plonami.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Beneficjent zgłosił się do jednostki certyfikującej w celu objęcia gospodarstwa kontrolą oraz do botanika w celu sporządzenia dokumentacji botanicznej na posiadanie trwałych użytków zielonych.

Uprawniony doradca sporządził plan działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

Beneficjent złożył wniosek o przyznanie płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W trakcie roku zostały przeprowadzone kontrole w gospodarstwie przez inspektora jednostki certyfikującej. Wyniki zostały przekazane do ARiMR, która wydała decyzję o przyznaniu pomocy.

Dodatkowo nad wszystkim czuwał Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Beneficjent na powierzchni 84 ha uprawia stare odmiany zbóż (płaskurka, orkisz, samopsza) oraz rośliny miododajne (gryka, nostrzyk) metodami ekologicznymi.

Roczna produkcja produktów ekologicznych wynosi 70 tys. ton. Około 70% jest sprzedawane, a 30% konsumowane na miejscu.

Oprócz sprzedaży produktów beneficjent organizuje zajęcia wypieku chleba w gospodarstwie oraz coroczny festyn pod nazwą „Pełne zdrowia ekologiczne dożynki u Tadeusza i Agnieszki Rolników” z udziałem ekspertów prowadzących wykłady na temat zdrowej żywności, zdrowego trybu życia, uprawy warzyw i ziół, promocji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz sprzedaż ekologicznych produktów.

Doświadczenia z realizacji?

Różnorodność uprawianych roślin sprawia, że nie trzeba nawozić, gdyż rośliny same sobie dają radę z uzupełnianiem azotu.

Brak stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych oraz użytkowanie ekstensywne trwałych użytków zielonych bardzo korzystnie wpływa na środowisko. Do gleby nie przedostają się niebezpieczne substancje.

Pod względem ekonomicznym udział beneficjenta w działaniach PROW rekompensuje (niestety nie w pełni) straty spowodowane nie stosowaniem środków ochrony roślin, nawozów sztucznych oraz ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych. Bez uzyskania dofinansowania z PROW beneficjent nie byłby w stanie prowadzić gospodarstwa w obecnym kształcie.


Beneficjent

Tadeusz Rolnik

Niebieszczany 480, 38-500 Sanok

Tel: 509 248 227

WWW: www.rolapis.pl

E-mail: rol.apis.bud@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

IV. Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

Działanie PROW:

M11-Rolnictwo ekologiczne


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2018 - 01.2019

Zasięg lokalny - Polska podkarpackie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 350.000,00

w tym środki z UE: 264.000,00

z budżetu państwa: 66.000,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 20.000,00

inne: 0,00