Projekty 2014-2020

Poradnia sensoryczna

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu było podniesienie rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD poprzez założenie działalności świadczącej usługi w zakresie terapii integracji sensoryczne. Inicjatorka projektu posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzona przez nią terapia zawierać będzie elementy rehabilitacji oraz terapii pedagogicznej. Poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń na sprzęcie można wyrównać deficyty rozwojowe, wspomóc pracę mózgu oraz stymulować zmysły do prawidłowego działania.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt polegał na dostosowaniu pomieszczenia w domu Beneficjentki w celu utworzenia gabinetu terapii integracji sensorycznej i obejmował m.in. wyburzenie ściany, wstawienie nowych ścianek działowych, wymianę drzwi, doprowadzenie instalacji CO, montaż oświetlenia, gładzenie i malowanie ścian oraz wymianę podłogi. Do gabinetu zakupiono również nowoczesny sprzęt (zestaw do terapii integracji sensorycznej, piłki i wałki gimnastyczne, stożek/topek, zjeżdżalnia rolkowa, zestaw sensorycznych ringów, piłek, kształtek, rękawic, krążków i kafelków, huśtawkę gniazdo, pojazd GO z poręczami, czy wibracyjny wąż), dzięki któremu będzie możliwe świadczenie usług terapeutycznych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz 2 miejsc pracy (w tym dla osoby z grupy defaworyzowanej). Gabinet terapii integracji sensorycznej jest działalnością innowacyjną na terenie LGD. Jest to pierwszy tego typu gabinet, który dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu będzie świadczył tego typu usługi.


Beneficjent

Beata Mendygrał-Lewicka

ul. Jastrzębska 36, Lipno Wieś I, 87-600 Lipno

Tel: 606 902 700

E-mail: bealewicka@op.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2019 - 11.2019

Zasięg lokalny - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 75.000,00

w tym środki z UE: 47.722,50

z budżetu państwa: 27.277,50

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00