Projekty 2014-2020

Produkcja wyrobów ceramicznych

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji wyrobów ceramicznych. Dodatkowo Beneficjent dysponuje dużą działką (5000 m²) całkowicie zagospodarowaną (plac parkingowy, garaże, staw rybny, wiata grillowa, alejki z ławeczkami) co daje możliwość przeprowadzenia warsztatów czy imprez w plenerze.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt polegał na dostosowaniu pomieszczenia poddasza o powierzchni 28 m² do utworzenia pracowni ceramicznej. Na poddaszu wydzielone zostało miejsce na niewielką łazienkę, doprowadzono kanalizację i wodę oraz przerobiono instalację elektryczną. Dodatkowo w miejscu okna wstawiono drzwi wejściowe oraz dobudowano drewniane schody i werandę. Zakupiono także wyposażenie pracowni: narzędzia, formy, piece do wypału ceramiki i gliny oraz meble. Głównym profilem działalności jest ręczna produkcja przedmiotów ceramicznych takich jak: kubki, patery, ozdoby świąteczne, rzeźby, biżuteria itp.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz 1 miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej, odbycie kursu podnoszącego kwalifikacje oraz 2 szkoleń z prowadzenia firmy. Firma ceramiczna jest działalnością innowacyjną na terenie gminy Grudziądz. Rynek grudziądzki jest całkowicie pozbawiony produktów ceramiki wykonanej ręcznie (biżuteria, rzeźby, naczynia, płytki itp.).


Beneficjent

Adam Gerard Mikulski

Wałdowo Szlacheckie 51 B, 86-300 Grudziądz

Tel: (60) 247-69-08, 602 476 908

E-mail: xlukim@poczta.onet.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2019 - 12.2019

Zasięg lokalny - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 60.000,00

w tym środki z UE: 38.178,00

z budżetu państwa: 21.822,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00