Projekty 2014-2020

Renowacja obiektów zabytkowych w Pyzdrach

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Zasoby finansowe samorządów gminnych są zbyt niskie, na pokrycie kosztów związanych z renowacją i remontem zabytków. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych możliwe było odrestaurowanie i renowacja wiatraka holendra oraz zakup domu podcieniowego, które z roku na rok coraz bardziej niszczały.  Wyjątkowość i rzadkość tego typu architektury w okolicy była dodatkowym bodźcem do podjęcia działań związanych z nadaniem obiektom nowego życia i nowej funkcji użytkowej.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Działania związane z renowacją wiatraka obejmowały konserwację lica zewnętrznego i wewnętrznego, waloryzację i konserwację stropów, podłóg, schodów, konserwację dachu i rusztu „czapy”, w tym niezbędną wymianę pokrycia dachowego, rekonstrukcję skrzydeł wiatraka, jako integralnej części zachowanego silnika wiatrowego, konserwację wraz z rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej, zachowawczą konserwację wyposażenia technicznego wiatraka, wymianę warstw posadzkowych parteru z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonanie opaski żwirowej wokół obiektu przed wejściem głównym do wiatraka (ułatwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym). Przestrzeń wokół wiatraka została uporządkowana oraz posadowiono elementy małej architektury miejskiej wraz z nasadzeniami. Zakupiono dom podcieniowy, który przeznaczony został na obiekt wystawienniczy dla eksponatów związanych z lokalną historią.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Powstanie nowych obiektów pozwoliło na zrealizowanie celu, jakim jest ochrona lokalnych zabytków oraz kultywowanie istotnych wydarzeń historycznych. Projekt przyczynił się do wsparcia rozwoju lokalnego, podnosząc atrakcyjność gminy pod względem turystycznym – na mapie Miasta i Gminy Pyzdr pojawiły się nowe obiekty turystyczne, przyciągające odwiedzających z innych miejscowości, stając się jednocześnie rozpoznawalną wizytówką w regionie. Wiatrak w Pyzdrach jest jednym z niewielu zachowanych na terenie Wielkopolski przykładów wiatraka typu holenderskiego. Został zbudowany w 1903 r. i był czynny jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. Z kolei Dom Podcieniowy stał się miejscem powrotu do przeszłości, gdzie eksponowane są ważne dla lokalnej społeczności historyczne eksponaty. To miejsce edukacji, gdzie odbywają się m.in. żywe lekcje historii.


Beneficjent

Miasto i Gmina Pyzdry

ul.Taczanowskiego 1, 63-310 Pyzdry

Tel: (63) 276 83 33

WWW: http://www.pyzdry.pl

E-mail: gmina@pyzdry.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2018 - 11.2019

Zasięg lokalny - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 923.172,72

w tym środki z UE: 491.556,22

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 431.616,50

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00