Projekty 2014-2020

Przygotowanie i przechowywanie sadzonek roślin ozdobnych

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji była poprawa jakości magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży. Wymagało to zbudowania innowacyjnego systemu techniki wodnej, systemu zarządzania klimatem, systemu mechanicznej prewencji przeciw szkodnikom, automatycznego systemu logistycznego, systemu do pakowania oraz systemu elektronicznej kontroli towarów i przygotowania spedycji. W wyniku realizacji inwestycji zostaną wdrożone innowacyjne procesy i technologie przechowywania i przygotowania do sprzedaży sadzonek roślin ozdobnych poprzez zakup maszyn i urządzeń nowej generacji.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Dzięki realizacji projektu usprawniono proces magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży, głównie unowocześnienia systemu logistycznego produkcji roślin oraz strefy składowania towarów i panujących w niej warunków tj. precyzyjniejszego kondycjonowania z wykorzystaniem technik ogrodniczych, tak by przybliżyć te warunki do warunków w miejscu docelowym u odbiorców (proces hartowania).  Zakupiono również w pełni zautomatyzowany system logistyczny z oprogramowaniem oraz system elektronicznej kontroli towarów i przygotowania spedycji.  Stanowi on podstawowy element wyposażenia obiektu przeznaczonego do magazynowania, przygotowania do sprzedaży i ekspedycji sadzonek roślin. Ostatnim usprawnieniem był proces pakowania, który został udoskonalony poprzez zastosowanie robota, co pozwoliło na maksymalne zwiększenie ilości zapakowanych produktów w jednostce czasu.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W efekcie stworzono lepsze warunki przechowywania towarów jak: większą elastyczność kształtowania temperatury, warunki klimatu sterowane pod potrzeby konkretnych partii materiału oraz praktycznie całkowitą ochronę przed szkodnikami i chorobami, co dotychczas było w zasadzie nieosiągalne. System ten w zasadzie wyeliminował prowadzony dotychczas ręczny proces podlewania i zapewnił równomierność oraz precyzję wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych sadzonek roślin ozdobnych. Dodatkowo zainstalowano system mechanicznej prewencji przeciw szkodnikom poprzez zestaw siatek izolacyjnych montowanych we wszystkich otworach zarówno wietrznikach dachowych jak i na ścianach bocznych i szczytowej. W połączeniu z rozbudowanym monitoringiem i systemem wykrywania zagrożeń, doprowadziło to do zmniejszenia lub wyeliminowania zabiegów ochrony roślin, co znacząco wpływa na kondycję przechowywanych sadzonek oraz możliwość przygotowania sadzonek w systemie BIO.   

Ponadto w zakładzie zamontowany został system logistyczny z oprogramowaniem do zarządzania produkcją sadzonek. Rotacją stołów z roślinami zarządza pracownik przy pulpicie sterowniczym, co przekłada się na wydajność (zwiększenie produkcji 3% przy utrzymaniu kosztów na wcześniejszym poziomie) i jakość sprzedawanych produktów (mniejsza o 7% ilość reklamacji i zwrotów).  Do procesu przygotowania towaru do wysyłki zainstalowano robot do pakowania, który ograniczył do minimum ryzyko pomyłki i wyeliminował pracę ręczną. Zastosowane rozwiązania są w całości autorstwa polskich informatyków i elektryków.


Beneficjent

"Vitroflora Grupa Producentów" Spółka z o.o.

Trzesacz 25, 86-022 Dobrcz

Tel: +48 502 139 501

WWW: www.vitroflora.com.pl

E-mail: info@vitroflora.com.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2017 - 07.2019

Zasięg regionalny - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 6.461.902,12

w tym środki z UE: 1.759.475,12

z budżetu państwa: 1.005.690,88

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 3.696.736,12

inne: 0,00