Projekty 2014-2020

Innowacyjne technologie w produkcji sera

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Przystąpienie do realizacji projektu poprzedzone zostało dogłębną analizą potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Związane były one przede wszystkim z koniecznością poprawy gospodarki energetycznej zakładu oraz zwiększeniem stopnia automatyzacji, a co za tym idzie także wydajności posiadanych linii technologicznych. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 99,125 kW,
 • zakupiono linię do wiórowania sera (wydajność produkcji serów wiórkowych została zwiększona,
 • zakupiono automatyczną linię do owijania, dozowania i pakowania prostokątnych porcji sera topionego. Dzięki temu uruchomiono produkcję nowego asortymentu serów w formie batonów oraz został całkowicie zautomatyzowany proces pakowania w opakowania zbiorcze,
 • zakupiono linię do defoliowania sera realizującą automatyczne rozpakowywanie sera z folii w procesie produkcji serów konfekcjonowanych. Ciężka, ręczna praca została całkowicie zautomatyzowana, poprawiając bezpieczeństwo i higienę procesu produkcyjnego.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:

 • wprowadzenie do oferty asortymentowej nowych produktów tj. serów topionych w batonach (wcześniej produkowane były jedynie w kostkach),
 • wprowadzenie innowacyjności procesowej polegającej na automatyzacji procesu pakowania serów topionych i umożliwienie ich pakowania w opakowania zbiorcze,
 • wprowadzenie innowacyjności procesowej polegającej na automatyzacji procesu przygotowania serów do konfekcjonowania dzięki wykorzystaniu defoliarki,
 • poprawa warunków bezpieczeństwa produktów oraz jakości wyrobów poprzez automatyzację procesu i wyeliminowanie kontaktu obsługi z przetwarzanym serem,
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pochodzącej z zewnątrz (instalacja fotowoltaiczna pokrywa ok. 5,5% zapotrzebowania zakładu w energię,
 • ograniczenie emisji CO2 o 112 ton w skali roku,
 • zwiekszenie  skali produkcji serów tartych o prawie 800 ton w skali roku.

Zrealizowane inwestycje wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i higieny produktu, wyeliminowanie ciężkiej, fizycznej pracy ręcznej na najbardziej uciążliwych stanowiskach, skrócenie czasu przetwarzania produkcji serów oraz dodatkowo poprawiły bezpieczeństwo energetyczne zakładu. Bardzo istotną w całym procesie była pomoc z Funduszy PROW, gdyż własnymi środkami realizacja inwestycji nie byłaby możliwa.


Beneficjent

TMT Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 161, 18-402 Łomża

Tel: 692-477-417

WWW: tmt-lomza.pl

E-mail: szymanski@tmt-lomza.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2017 - 10.2019

Zasięg międzynarodowy - Polska

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 6.706.941,94

w tym środki z UE: 1.908.900,00

z budżetu państwa: 1.091.100,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 3.706.941,94

inne: 0,00