Projekty 2014-2020

Studio tatuażu artystycznego

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji było utworzenie profesjonalnego studia tatuażu artystycznego na terenie gminy Połczyn – Zdrój. Impulsem do realizacji projektu była innowacyjność pomysłu na poziomie lokalnym – jest to pierwsze studio tatuażu na tym terenie.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji zakupiono urządzenia i wyposażenie niezbędne w nowoczesnym salonie tatuażu: maszynki do tatuażu, gryfy do maszynek, kartridże oraz osprzęt elektryczny a także autoklaw medyczny do sterylizacji narzędzi. Ponadto, w celu skrócenia czasu projektowania tatuaży zakupiono tablet graficzny oraz maszynę do kopiowania wzorów. Wyposażenie studia to również specjalistyczny fotel oraz leżanka, zakupiono również inne meble (komodę pod telewizor, ladę), specjalistyczny laser do usuwania tatuaży i sprzęt komputerowy (laptop, drukarka). Jednocześnie wnioskodawca zobowiązał się do ukończenia szkoleń podnoszących jego kwalifikacje.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem jest utworzenie nowoczesnego, profesjonalnego studia tatuażu artystycznego, z którego korzystać mogą okoliczni mieszkańcy i osoby przyjezdne, zainteresowane tego rodzaju usługami. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, studio może również liczyć na klientów z całkiem innych regionów. Najbardziej widocznym rezultatem jest zaś samo zatrudnienie wnioskodawcy.

O sukcesie w dużej mierze zdecydowało zaangażowanie wnioskodawcy, ciekawy i odważny pomysł, nieoczywisty jeśli chodzi o usługi na obszarach wiejskich. Duże znaczenie miało również rzetelne, indywidualne podejście do każdego klienta.


Beneficjent

Justyna Janina Komperda

ul. Targowa 2a, 78-320 Połczyn Zdrój

Tel: 790 655 795

E-mail: biuro@impulspolska.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2018 - 12.2020

Zasięg lokalny - zachodniopomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 99.515,96

w tym środki z UE: 44.541,00

z budżetu państwa: 25.459,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 29.515,96

inne: 0,00