Projekty 2014-2020

Spółdzielnia socjalna "Ale smacznie"

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Spółdzielnia Socjalna w Dąbiu „Ale Smacznie” działa z myślą wzbogacenia rynku usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz instytucji lokalnych oraz klientów indywidualnych z terenu gminy Dąbie i okolic. Prowadzona jest obsługa imprez okolicznościowych oraz szkoleń i konferencji. Dodatkowo spółdzielnia oferuje obsługę gastronomiczną imprez plenerowych obejmujących zasięgiem powiat kolski. Zlecenia realizowane są w oparciu o regionalne produkty.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizacji operacji spółdzielnia socjalna została wzbogacona o nowy sprzęt, służący do rozwoju branży gastronomicznej i ułatwiający organizację spotkań oraz imprez integracyjnych. Wnętrza części jadalnej zostały wyposażone w stoły i krzesła oraz zakupiono bufet służący do wydawania posiłków. Wykonano także remont pomieszczeń – wymienione zostały płytki podłogowe, stolarka drzwiowa, odnowiono ściany w pomieszczeniach.

W obrębie siedziby postawiono drewnianą wiatę służącą organizacji imprez na świeżym powietrzu. Teren wokół wiaty wyłożono kostką brukową i oświetlono lampami wykorzystującymi energię słoneczną. Jednocześnie ofertę spółdzielni poszerzono o usługi związane z utrzymaniem dróg. W tym celu zakupione zostały: ciągnik wraz z wyposażeniem, tj. wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piła do cięcia gałęzi, równiarka drogowa, myjka do znaków drogowych, cysterna, przecinarka do asfaltu i betonu, zagęszczarka, pług do odśnieżania oraz posypywarka.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Spółdzielnia oferuje szeroki wachlarz usług cateringowych, gastronomicznych oraz obsługę imprez okolicznościowych, zarówno w miejscu wskazanym przez osoby, czy instytucje zamawiające, na imprezach plenerowych oraz w lokalu należącym do spółdzielni. Realizowane są zamówienia indywidualne i zbiorowe, na miejscu oraz z dowozem do klienta. Zlecenia przygotowywane są w oparciu o zdrowe produkty regionalne. Dodatkowo spółdzielnia świadczy usługi związane z czystością i utrzymaniem dróg. Innowacyjność projektu polega na rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zasady ekonomii społecznej. Nowoczesność i nowatorstwo wynika ze wspierania lokalnego rynku ofertą, która dotychczas nie była dostępna w tak szerokim spektrum działania. Dodatkowo projekt zakładał wzrost zatrudnienia, zapobiegając pogłębianiu się bezrobocia na terenie gminy Dąbie. Zatrudnienie dotyczyło osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja zadania wpłynęła na rozwój spółdzielni, zwiększyła jej potencjał oraz znacznie poszerzyła gamę oferowanych usług.


Beneficjent

Spółdzielnia Socjalna "Ale smacznie"

ul. 3 Maja 6, 62-660 Dąbie

Tel: 798 548 032

WWW: spoldzielniadabie.pl/

E-mail: spoldzielniadabie.pl/


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2018 - 09.2018

Zasięg lokalny - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 617.441,89

w tym środki z UE: 242.286,00

z budżetu państwa: 375.155,89

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00