Projekty 2014-2020

Sieć najciekawszych wsi

KONTEKST I CELE PROJEKTU

W ramach badań zasobów wsi na potrzeby tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW), odkryte zostały miejsca o wyjątkowych walorach kulturowych i przyrodniczych, miejscowości posiadające niezwykłe zabytki dziedzictwa narodowego i europejskiego, ale i kultury przemysłowej. Powstała również Strategia marki i plan promocji SNW. Istotnym problemem jest wciąż przekonanie, że wieś to miejsce nieatrakcyjne, nudne i niewiążące się z rozwojem zawodowym czy z możliwością zarobku. Wdrożenie koncepcji tworzenia SNW stało się jednym z celów Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), która zrzesza 31 gmin z całej Polski. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

1. Organizację ogólnopolskiej konferencji w Istebnej, inaugurującej uroczysty start SNW. Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z procesem certyfikacji miejscowości do SNW oraz zasobami lokalnymi jako czynnikami rozwoju społeczno - gospodarczego i przestrzennego małych miast i wsi. Podczas konferencji wręczono także certyfikaty 10 najbardziej aktywnym miejscowościom: Gniewino (gmina Gniewino), Goworów (gmina Międzylesie), Istebna (gmina Istebna), Jemielnica (gmina Jemielnica), Kamień Śląski (gmina Gogolin), Łącko (gmina Postomino), Stare Siołkowice (gmina Popielów), Swołowo (gmina Słupsk), Zalipie (gmina Olesno) i Złoty Potok (gmina Janów).

2. Wyjazd studyjny na teren gminy Istebna, gdzie odwiedzono m.in. Kurną Chatę Kawuloka - stary drewniany dom z 1863 r. pełen dawnych sprzętów gospodarstwa domowego i narzędzi, który w autentyczny sposób oddaje warunki, w jakich żyli mieszkańcy Istebnej w drugiej połowie XIX w. oraz Centrum Koronki Koniakowskiej i Centrum Pasterskie, gdzie można było spróbować tradycyjnych serów.

3. Dwu-dniowe warsztaty „Od wyróżnika do opowieści, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał wsi?”. Uczestników podzielono na 2 grupy warsztatowe. W pierwszej znaleźli się lokalni liderzy – zarówno zaawansowani w pracach nad wdrażaniem strategii SNW, jak i ci, którzy dopiero rozpoczynają prace nad spełnieniem kryteriów certyfikacji. W drugiej natomiast byli w większości samorządowcy, którzy na kwestie certyfikacji są w stanie spojrzeć z nieco innej strony.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W ramach realizacji operacji oficjalnie wystartowała Sieć Najciekawszych Wsi. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi i rozwój obszarów wiejskich są sztandarowymi celami całej Sieci. Kolejnym krokiem w wypracowaniu unikatowego i innowacyjnego narzędzia, który dzięki swojemu zasięgowi przyczyni się do znacznego zwiększenia atrakcyjności, a co za tym idzie – rozwoju i promocji obszarów wiejskich, było podniesienie kompetencji i zwiększenie praktycznej wiedzy mieszkańców w zakresie m.in. wdrażania standardów SNW i przygotowania wsi do certyfikacji.


Beneficjent

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Pl. Myśliwca 5, 47-325 Kamień Śląski

Tel: 74 832 56 81 / 82

WWW: www.psorw.pl

E-mail: sekretariat@psorw.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2019 - 10.2019

Zasięg krajowy -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 61.475,29

w tym środki z UE: 36.921,49

z budżetu państwa: 21.103,80

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 3.450,00

inne: 0,00