Projekty 2014-2020

Suszarnia owców

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji było uruchomienie nowej, innowacyjnej działalności polegającej na suszeniu owoców. Miało to pomóc w utrzymaniu poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Wykonano roboty związane z budową budynku produkcyjnego o pow. użytkowej 884 m², z częścią biurowo-socjalną. Zakupiono nowoczesne, zautomatyzowane linie technologiczne: linię przygotowania półfabrykatu, suszarnie komorowe i linię pakującą. Obiekt wyposażono w sprzęt laboratoryjny.  Dodatkowo wykonano instalację fotowoltaiczną.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Uruchomiono nową, innowacyjną działalność polegającą na produkcji suszu jabłkowego dzięki wybudowaniu suszarni i wyposażeniu jej w nowoczesne linie technologiczne i urządzenia. Zdolność produkcyjna powstałego zakładu wynosi ok. 50 t/rocznie suszu owocowego. Energia cieplna i elektryczna wykorzystywana w procesie produkcji to w 100% energia odnawialna.


Beneficjent

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Budmat" Sp. J. Tadeusz Rozmus Józef Małysz

ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość

Tel: 84 639 99 42

WWW: www.budmat.biz

E-mail: biuro@budmat.biz


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 12.2017 - 11.2019

Zasięg lokalny - lubelskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 7.126.779,00

w tym środki z UE: 1.879.909,85

z budżetu państwa: 1.074.529,65

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 4.172.339,50

inne: 0,00