Projekty 2014-2020

Odwiedź pogranicze

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Impulsem do rozpoczęcia współpracy przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór oraz czeską LGD Mas Hruby Jesenik  były słabo rozpoznawalne atrakcje turystyczne po obu stronach granicy, w tym dziedzictwo kulturalne i kulinarne. Główny cel projektu miał za zadanie wypracować spójną, wspólna i widoczną ofertę turystyczną pogranicza polsko- czeskiego dla odwiedzających ją turystów. Idąc z duchem czasu postanowiono stworzyć produkt innowacyjny w formie aplikacji i zawrzeć w niej wszystkie interesujące informacje o kulturze, kulinariach i wydarzeniach odbywających się po obu stronach granicy. Projekt miał również służyć promocji i wspieraniu lokalnych produktów i usług oraz umożliwiać zwiększenie dochodów lokalnych gospodarstw rodzinnych i przedsiębiorców. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu wykonano aplikację zawierającą informacje o atrakcjach turystycznych pogranicza polsko-czeskiego dostępną w czterech wersjach językowych: polska, czeska, niemiecka i angielska. Aplikacja jest usługą bezpłatną i dostępna jest również na stronach internetowych obu partnerów. Turyści mogą zaplanować swój pobyt na pograniczu z wykorzystaniem wybranych przez siebie ofert: dzień na pograniczu, weekend na pograniczu, tydzień na pograniczu oraz pogranicze non-stop.

Aplikacja ma na celu:

  • Promocję atrakcji turystycznych przez utworzenie ofert pozwalających na zwiedzanie "Z widokiem na Pogranicze" oraz korzystanie z bogactwa przyrody i czystego powietrza "Zapachy Pogranicza". 
  • Promocję kulinarnych produktów turystycznych "Smak Pogranicza".
  • Promocję cyklicznych, lokalnych wydarzeń muzycznych "Koncertowe Pogranicze".
  • Promocję cyklicznych wydarzeń sportowych "Pogranicze w ruchu".

Dodatkowo w ramach zadań projektowych wydano publikację - mapę promującą aplikację oraz wybrane atrakcje pogranicza objętego obszarem działania polskiej i czeskiej lokalnej grupy działania. Zorganizowano również polsko-czeski konkurs kulinarny oraz koncert.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki zaangażowaniu i współpracy dwóch lokalnych grup działania z Polski i Czech powstała jedna, wspólna oferta turystyczna po obu stronach granicy, która pozwala w nowy, usystematyzowany sposób wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturalne, kulinarne i społeczne.

Zidentyfikowano również potrzebę utworzenia Centrum Produktu Lokalnego, w którym prowadzone będą warsztaty kulinarne celem zachowania miejscowych, tradycyjnych potraw i wyrobów cukierniczych, utrwalenia  starych receptur i przekazania ich młodemu pokoleniu. W Centrum planowana jest także sprzedaż  lokalnych produktów, wyrobów rękodzielniczych i pamiątek turystycznych, nawiązujących do lokalnego dziedzictwa. Projekt pokazał również jak mała jest wiedza, wśród lokalnych społeczności, o atrakcjach turystycznych, przyrodniczych i historycznych miejsc, w których żyją. I tu jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Ul. Bracka 7, 48-300 Nysa

Tel: 77 433 55 99

WWW: www.odwiedzpogranicze.pl

E-mail: biuro@ksiestwo.nysa.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2018 - 12.2018

Zasięg międzynarodowy - Polska , Czechy

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 99.943,00

w tym środki z UE: 36.349,27

z budżetu państwa: 63.593,73

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00