Projekty 2014-2020

Przyjaciele pszczół/Bee friends

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Wśród mieszkańców LGD „Ziemia Pszczyńska” oraz LGD „Żywiecki Raj” zrodziła się potrzeba realizacji projektów, związanych z tematyką ekologii, w tym pszczelarstwa. Polscy pszczelarze, zrzeszeni w Stowarzyszeniach i organizacjach działających na obszarach LGD sygnalizowali chęć podjęcia współpracy ze stroną chorwacką. Pszczelarstwo w Chorwacji to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi rolnictwa. Chorwaci aż 1/3 produkcji eksportują do innych krajów Unii Europejskiej, a produkowany w Chorwacji miód szałwiowy zdobywa nagrody w międzynarodowych konkursach. Chorwacja dla pszczelarzy może być zatem wzorem do naśladowania i krajem dobrych praktyk, stąd obrany kierunek współpracy w takim temacie był uzasadniony. Głównym celem projektu była „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zwiększanie świadomości ekologicznej i zasad rozwoju zrównoważonego - promocja obszarów partnerskich LGD, w szczególności pszczelarstwa i wzmocnienie kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Działania w projekcie realizowane były przez następujące lokalne grupy działania:

 • Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” (Polska)
 • Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”  (Polska)
 • Lokalna Grupa Działania LAG 5 (Chorwacja)
 • Lokalna Grupa Działania LAG Moslavina (Chorwacja)

Zrealizowano w projekcie działania:

 • Opracowanie grafiki projektu, w tym logo projektu.
 • Wizyta studyjna partnerów chorwackich  na obszarze polskich LGD, w tym udział w jarmarku bożonarodzeniowym w Pszczynie, udział w warsztatach pszczelarskich na terenie LGD ”Żywiecki Raj”.
 • Dwie wizyty studyjne polskich partnerów  w Chorwacji, w tym udział w międzynarodowych targach pszczelarskich w miejscowości Gudovac, udział w warsztatach pszczelarskich i   konferencji.
 • Zakup gadżetów oraz wydanie materiałów promocyjnych (ulotka informacyjna oraz film podsumowujący projekt).
 • Zakup 6 miodomatów – automatów do sprzedaży lokalnego miodu (partner polski).
 • Zakup stoisk promocyjnych (partner chorwacki).
 • Zakup namiotów wystawienniczych (partner polski).

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W ramach projektu nastąpiła wymiana praktyk pszczelarskich stosowanych przez pszczelarzy. Odwiedzając pasieki zarówno w Polsce jak i Chorwacji omawiano proces produkcji miodu i problemy z jakimi zmierza się obecnie pszczelarstwo. Konferencja naukowa pozwoliła na omówienie regulacji prawnych związanych z przewozem pszczół pomiędzy krajami oraz wymogami sanitarnymi obowiązującymi w partnerskich krajach. Nastąpiło zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami pszczelarskimi oraz promocja obszarów LGD i tematyki zrównoważonego rozwoju, w tym pszczelarstwa. Zakupione sprzęty – stoiska wystawiennicze, służyły w ramach projektu i służą nadal LGD i organizacjom działającym na obszarach partnerskich LGD. Uruchomienie miodomatów to nadal świetna okazja do popularyzacji zdrowotnych właściwości miodu i dostępu do lokalnych produktów pszczelarskich zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Dzięki urządzeniom zwiększają się również możliwości sprzedaży miodów przez lokalnych producentów.  

Projekt jest laureatem konkursu na projekty współpracy realizowanego w 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. Wszystkie zgłoszone do konkursu projekty zostały przedstawione w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”. 


Beneficjent

Stowarzyszenie LGD “Ziemia Pszczyńska”

ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna

Tel: 32 210 02 12

WWW: https://www.lgdziemiapszczynska.pl/284,bee-friends,czytaj,strona.html

E-mail: stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 11.2018 - 05.2019

Zasięg międzynarodowy - Polska , Chorwacja

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 284.187,00

w tym środki z UE: 180.828,19

z budżetu państwa: 103.358,81

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00