Projekty 2014-2020

Strefa relaksu

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu było wspieranie podejmowania i rozwoju działań gospodarczych i turystyki wiejskiej. Decyzja o realizacji opierała się na osobistym rozeznaniu przez Beneficjenta dostępnych usług oraz stworzeniu własnej, nowej oferty opartej na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Współpraca z podmiotami z branży fryzjerskiej i kosmetycznej daje szansę na rozwój partnerskiego biznesu w przyszłości.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Projekt dotyczył założenia własnej działalności gospodarczej, polegającej na stworzeniu "Strefy Relaksu", jako miejsca gdzie można skorzystać m.in. z sauny kwiatowo-miodowej, łaźni śródziemnomorskiej oraz wanny z hydromasażem z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków na bazie miodu i kwiatów. Beneficjent dysponuje własnym budynkiem z lokalem usługowym, w którym zostały wykonane prace budowlano-wykończeniowe, mające przystosować lokal do pełnionej funkcji. W ramach projektu zakupiono saunę kwiatowo-miodową oraz łaźnię śródziemnomorską. Pozostałe wyposażenie "Strefy Relaksu" Beneficjent zakupił we własnym zakresie.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem było utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz 1 miejsca pracy dla osoby bezrobotnej na terenie gminy Dobrcz. Impulsem do realizacji projektu była innowacyjność pomysłu na poziomie lokalnym – jest to pierwsza sauna kwiatowo-miodowa oraz łaźnia parowa śródziemnomorska w regionie. Beneficjent liczy na współpracę z lokalnymi pasiekami, a także gabinetami kosmetycznymi i fryzjerskimi. Promocja projektu odbywa się poprzez media społecznościowe na profilu firmowym, stronę internetową, a także banery reklamowe i broszury informacyjne.


Beneficjent

Joanna Zemerau-Urbanowicz

ul. Kłosowa 1, 86-022 Dobrcz

Tel: (4878)868-90-80

WWW: www.strefa-relaksu.com.pl

E-mail: joanna.zemerau@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2020 - 09.2020

Zasięg lokalny - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 100.000,00

w tym środki z UE: 63.630,00

z budżetu państwa: 36.370,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00