Projekty 2014-2020

Świetlica wiejska w Książęnicach

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Samorząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności zdecydował się na przebudowę budynku świetlicy wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokół świetlicy. Celem projektu było utworzenie w miejscowości Książenice miejsca przyjaznego młodym mieszkańcom wsi. Wyremontowany budynek miał pełnić rolę świetlicy, w której dzieci i młodzież spędzają wolny czas, gdzie mogą rozwijać swoje pasje oraz uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i sportowych. Świetlica i jej okolica miały zostać przystosowane do różnego typu zajęć - statycznych i ruchowych, jak również dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano wydzielenie strefy służącej nauce i zabawie, przystosowując ją do różnych grup wiekowych. Dodatkowo zaprojektowane miały być także miejsca zieleni oraz mała architektura.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przebudowa świetlicy obejmowała roboty rozbiórkowe istniejącego już budynku, roboty budowalne, montaż sanitariatów,  instalacji elektrycznej oraz adaptacyjne - wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. W ramach remontu powstały efektowne i przestronne sale z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne i ruchowe oraz socjalne i kuchenne.  Ponadto wyposażono i zagospodarowano teren wokół świetlicy. Pojawiły się nasadzenia oraz urządzenia siłowni zewnętrznej, a także sprzęt rekreacyjny.  

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu poprawiła jakość życia mieszkańców wsi Książenice. Miejscowość i jej mieszkańcy zyskali nowoczesne miejsce, służące edukacji dzieci i młodzieży. Powstały obiekt pozwala na rozwijanie pasji i zainteresowań, a jego wielofunkcyjność otwiera szeroki wachlarz dla wielu form edukacji. To nie tylko możliwości dla dzieci, ale także dla dorosłych - nauczycieli, pasjonatów, animatorów, którzy mają możliwość organizowania różnorodnych zajęć, ucząc aktywnego spędzania wolnego czasu, rywalizacji fair play oraz związanych np. z ekologią, podróżowaniem, czy zdrowym odżywianiem.

 


Beneficjent

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną

ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną

Tel: 62 730 50 24

WWW: www.grabownadprosna.com.pl

E-mail: urzad@grabownadprosna.com.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2019 - 09.2020

Zasięg lokalny - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 154.702,34

w tym środki z UE: 98.437,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 56.265,34

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00