Projekty 2014-2020

Usługi turystyki konnej z elementami hipoterapii

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu było wsparcie przedsiębiorczości poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami turystyki konnej z elementami hipoterapii. Beneficjent posiada Licencję Instruktora Jeździectwa oraz uprawnienia do prowadzenia hipoterapii. Ponadto posiada 3 konie i użytkuje na podstawie umowy użyczenia stajnię o powierzchni 100 m2, w której trzymane są konie oraz przechowywany będzie zakupiony sprzęt. Beneficjent dysponuje również ziemią o powierzchni 4800 m2, na której przebywają konie i odbywać się będą lekcje bądź rehabilitacja. Plac jest ogrodzony i nie wymaga dostosowania. Podjęta działalność wpisuje się w działania promocyjne regionu powiatu tucholskiego, jak również w działalność prozdrowotną i terapeutyczną.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Beneficjent założył własną działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usługi turystyki konnej z elementami hipoterapii.  W ramach projektu zakupiona została przyczepa przewozowa dla koni, siodła, uprzęże dla koni, zestawy do pielęgnacji koni, kaski ochronne dla klientów oraz laptop. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rezultatem projektu jest utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz stworzenie 1 miejsca pracy. Ponadto proponowana usługa, polegająca na połączeniu typowej usługi z zakresu turystyki konnej/szkoły jeździectwa z zajęciami prozdrowotnymi i terapeutycznymi poprzez wykorzystanie hipoterapii jest nową działalnością w regionie. Beneficjent planuje podjąć współpracę z sąsiadującym gospodarstwem agroturystycznym w celu poszerzenia oferty turystycznej regionu.


Beneficjent

Piotr Pieczka

ul. Spółdzielcza 12/6, 89-506 Kęsowo

Tel: 788 467 741

E-mail: stajnia.nadolnik@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2019 - 06.2020

Zasięg lokalny - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 60.000,00

w tym środki z UE: 37.178,00

z budżetu państwa: 21.822,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00