Projekty 2014-2020

Miodosytnia Kluczewo

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Na obszarze działania LGD Puszcza Notecka, w gminie Ostroróg postanowiono utworzyć nowoczesną miodosytnię, jedną z niewielu na terenie Polski. Celem inwestycji była realizacja pasji, przychód ze sprzedaży oraz udział w odnawianiu tradycji miodosytniczych w Polsce. Celem końcowym było wprowadzenie nowego produktu na rynek regionalny i krajowy oraz zysk z przedsiębiorstwa. Operacja ma również pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na fakt wykorzystania do produkcji prawdziwego, naturalnego miodu pszczelego, co wspiera rozwój pszczelarstwa w kraju. To z kolei ma wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz na zachowanie bioróżnorodności, tak ważnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Operacja obejmowała remont i adaptację budynku polegającą na położeniu nowych płytek, wykonaniu odpływów linowych, poszerzeniu otworów drzwiowych i wymianie drzwi, a także wykonaniu wentylacji. Zakupiono urządzania do produkcji miodów pitnych tj.: zbiorniki z płaszczem chłodzącym, zbiorniki bez płaszcza chłodzącego, zbiorniki do miodów stabilnych, nalewarkę do butelek, etykieciarkę w celu oklejania butelek, suszarkę do suszenia butelek, pompę do przepompowywania miodu, korkownicę stojącą, urządzenie filtrujące, obkurczarkę do kapturków – pakowanie produktu, a także zgrzewarkę do przechowywania ziół, przypraw, drożdży i pożywek. Zamontowane zostały klimatyzatory oraz zmiękczacz wody. Do odpowiedniego przechowywania miodu pitnego zostały zakupione beczki dębowe. Aby poszerzyć zakres działalności firmy, stworzono sklep internetowy. Niezbędnym elementem wizerunku firmy było stworzenie logo firmy oraz sporządzenie ulotki promocyjnej. Biuro wyposażono w niezbędny sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz kasę fiskalną.     

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W wyniku operacji została stworzona profesjonalna miodosytnia. Miodosytnia Kluczewo powstała przy Pasiece Kluczewo, skąd czerpany jest podstawowy surowiec – miód. Każda wytworzona partia jest inna i niepowtarzalna – bo produkowana ręcznie, niemal domowym sposobem. Zrealizowany projekt jest przykładem wykorzystania środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  


Beneficjent

Agnieszka Kapłon

Kluczewo 17/1, 64-560 Ostroróg

Tel: 880 085 313,

E-mail: kontakt@miodosytniakluczewo.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2018 - 09.2020

Zasięg lokalny - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 126.238,46

w tym środki z UE: 100.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 26.238,46

inne: 0,00