Projekty 2014-2020

Serownia - przyzagrodowa produkcja sera

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Pani Ilona Michalak jest właścicielką 130 hektarowego gospodarstwa rolnego o profilu hodowli bydła mlecznego. Stado liczy ponad 100 sztuk bydła, w tym 50 krów mlecznych. W roku 2019 postanowiono odejść od produkcji pierwotnej i uruchomiono przyzagrodową produkcję sera, opartą na bazie wytwarzanego w gospodarstwie mleka oraz rozpoczęto sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego. Uruchomienie przetwórstwa mleka miało zwiększyć efektywność produkcji, a co za tym idzie zwiększyć dochody gospodarstwa oraz zatrudnić członków rodziny.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Inwestycja obejmowała prace adaptacyjne budynku oraz urządzenie profesjonalnej serowni. Zakupiono profesjonalny sprzęt, który zapewnia produkcję z zachowaniem wszelkich zasad higienicznych, tj. kocioł serowarski, wirówki do mleka,  stoły ociekowe, prasy do sera. Dodatkowo opracowano  własne receptury, które są stosowane przy produkcji sera, tak aby wyeliminować wszelkie substancje konserwujące, poprawiające strukturę, smak i zapach. Wprowadzono np.  liofilizowane mieszanki kultur starterowych bakterii.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Gospodarstwo stało się rozpoznawalne w okolicy, jako producent serów i innych przetworów mlecznych i z dużym powodzeniem podbija rynek lokalny. Dodatkowo w gospodarstwie został otworzony sklep z wyrobami produkowanymi na miejscu. Realizacja operacji oprócz wymiernych efektów finansowych, przyniosła również  satysfakcję i perspektywę na przyszłość. Córki właścicielki gospodarstwa kształcą się na kierunkach związanych z żywnością.

Przedsięwzięcie otrzymało III nagrodę w kategorii indywidualnej w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2020 r.
 


Beneficjent

Ilona Michalak

Kuchary Borowe 36, 62-570 Rychwał

Tel: 609 763 440

WWW: Serownia - Strona główna | Facebook

E-mail: ilona.michalak.8@o2.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2019 - 01.2020

Zasięg wojewódzki - wielkopolskie

Koszt projektu