Projekty 2014-2020

Przetwórstwo owoców miękkich

KONTEKST I CELE PROJEKTU

W gospodarstwie uprawiana jest borówka amerykańska na areale 0,8 ha. Do 2019 r. sprzedawana była jedynie w formie owoców świeżych. Celem realizowanej operacji było rozpoczęcie przetwórstwa owoców miękkich poprzez technologię rozdrobnienia i suszenia oraz ich zbywanie. Realizowana operacja przewidywała rozpoczęcie cyklu jej przetwarzania w rozdrobnionej mieszance z kupowanymi od innego dostawcy jabłkami. W tym celu planowany był zakup suszarni komorowej. Zarówno produkcja prowadzona w gospodarstwie, jak i proces przetwórczy prowadzony będzie przez właściciela gospodarstwa. W wyniku prowadzonych działań planuje się skrócenie łańcuch dostaw do niezbędnego minimum. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji zakupiono suszarnię komorową, wykorzystującą technologię w procesie tworzenia "chipsów" z więcej niż jednego owocu i suszenia ich w jednym elemencie oraz zakupiono malakser.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Osiągniętym efektem jest zapoczątkowanie sprzedaży bezpośredniej i skrócenie łańcucha dostaw do niezbędnego minimum. Rolnik we własnym zakresie zajmuje się zarówno produkcją, sprzedażą jak i promocją oferowanych przez siebie produktów. W ramach przetwarzania wykorzystywane są owoce pochodzące z własnych upraw (borówka amerykańska) oraz z jabłek od innego dostawcy. Rolnik przewiduje sprzedaż również w sklepach stacjonarnych ze zdrową żywnością oraz we własnym internetowym sklepie. 

Przedsięwzięcie otrzymało wyróżnienie w kategorii indywidualnej w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2020 r.


Beneficjent

Piotr Tański

Mysłaków 68 a, 58-124 Marcinowice

Tel: 601 996 889

E-mail: piotrtanski@op.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2019 - 11.2019

Zasięg wojewódzki - dolnośląskie

Koszt projektu