Projekty 2014-2020

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Wieś Kalwy posiadała skromną świetlicę do spotkań integracyjnych, której wielkość oraz zaplecze sanitarne uniemożliwiało prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych, artystycznych i integracyjnych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, budynek przeszedł generalny remont.

Operacja polegała na rozbudowie i modernizacji sali wiejskiej oraz przekształceniu jej w Wiejski Dom Kultury uwzględniający potrzeby różnych grup społecznych. Sale zostały wyposażone w elementy umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych, integracyjnych, a także szkoleń zarówno dla młodzieży, seniorów, jak i osób niepełnosprawnych. Miejsce to służy również spotkaniom Koła Gospodyń Wiejskich w Kalwach oraz Rady Sołeckiej.

 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji do wiejskiej świetlicy dobudowano obszerną wiatę, pomieszczenie gospodarcze, a także wyremontowano salę, sanitariaty i zaplecze kuchenne. Budynek zyskał nowe panele i mikroinstalacje fotowoltaiczne pozwalające na oszczędność energii elektrycznej. Zakupiono wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży szkolnej– komputer, licencje oprogramowania oraz specjalne klocki LEGO WEDO 2.0 do budowy robota. Zaplanowano zajęcia dla młodzieży z grupy nieprzekraczającej 30 lat z fotografii, rzeźbiarstwa, szachów i warcabów oraz gry na perkusji. Ponadto stworzono przyjazne miejsce dla spotkań integracyjno-towarzyskich dla seniorów z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Kalwach i Rady Sołeckiej.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury spotkała się z pozytywnym odbiorem społeczności.  W dniu otwarcia ośrodka, 27 września 2019 roku, sołtys wsi Kalwy Damian Boiński z radością podsumował efekt całego przedsięwzięcia, wskazując na szereg korzystnych dla społeczności zmian. „Do tej pory mieliśmy świetlicę, a teraz mamy Wiejski Dom Kultury” - wskazał. Różnorodne zajęcia umożliwią mieszkańcom wsi Kalwy zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i społecznych oraz przyczynią się do integracji społecznej różnych wiekowo grup. Ponadto zastosowane technologie energooszczędne pozwolą na pokrycie co najmniej 98% zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną, dzięki czemu gmina zyska dodatkowe środki finansowe, które można będzie przeznaczyć na inne cele.

Wśród prowadzonych w Domu Kultury zajęć, na szczególną uwagę zasługują zajęcia z robotyki dla dzieci w wieku 6-12 lat, zorganizowane w oparciu o innowacyjną metodykę nauczania firmy RoboCamp – zdobywcę nagrody Startup Europe Awards 2016 dla najbardziej kreatywnego startup’u.

 

  


Beneficjent

Miasto i Gmina Buk

Ratuszowa 1, 64-320 Buk

Tel: 61 888 44 10

E-mail: fundusze@buk.gmina.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2018 - 09.2019

Zasięg lokalny - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 597.153,87

w tym środki z UE: 186.626,49

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 410.527,38

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00