Projekty 2014-2020

Wzrost wartości dodanej przez wyposażenie Zakładu OSM Czarnków w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mleczarskich

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono i zamontowano nowoczesne urządzenia:

- stację mycia CIP do działu odbioru surowca. Wymiana tego urządzenia pozwoliła na większą kontrolę nad procesem mycia tanków odbiorowych, cystern samochodowych oraz stacji odbiorczej;

- pakowaczkę do serka typu Cottage Cheese do działu galanterii ( urządzenie rotacyjne 3-rzędowe, pakujące produkt w kubki jednokomorowe zamykane aluminiową platynką);

- pakowaczkę do produktu w woreczki z nakrętkami do działu homo. 

- aparat do badania ilości komórek somatycznych dla zakładowego laboratorium. Urządzenie to bada ilość komórek somatycznych w próbkach mleka dostarczanego do mleczarni, dzięki czemu możliwa jest kontrola jego jakości oraz zgodności z normami. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Zakupione oraz zamontowane w ramach projektu urządzenia w znaczący sposób usprawniły prace - zwiększając jej efektywność oraz wpłynęły na obniżenie kosztów produkcyjnych. 

Stacja mycia CIP dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu dopasowuje ilość wody niezbędnej do skutecznego czyszczenia zbiorników, znacznie ograniczając zużycie wody.

Montaż 3 - rzędowej pakowaczki do serka typu Cottage Cheese, która zastąpiła 2 - rzędową maszynę, zwiększył wydajność pakowania skracając jego czas o 50 %, a tym samym wpłynął na wzrost jakości produktu, który szybciej trafia do chłodni, a jego parametry fizyko - chemiczne są bardziej stabilne.

Zamontowanie maszyny pakującej w woreczki z nakrętkami pozwoliło na wprowadzenie do oferty mleczarni nowego produktu - serka homogenizowanego Franuś. 

Uruchomienie automatu do badania komórek somatycznych zwiększyło bezpieczeństwo produktów poprzez możliwość utrzymania większej kontroli nad surowcem mlecznym dostarczanym od rolników. 

 

 


Beneficjent

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie

ul. Kościuszki 105, Czarnków

Tel: 672552811

E-mail: sekretariat@osmczarnkow.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2019 - 04.2020

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 1.560.702,00

w tym środki z UE: 496.537,34

z budżetu państwa: 283.813,66

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 780.351,00

inne: 0,00