Projekty 2014-2020

Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Lisków

KONTEKST I CELE PROJEKTU

W 2017 roku w Liskowie zorganizowano pierwsze w południowej Wielkopolsce Targi Odnawialnych Źródeł Energii, podczas których 40 wystawców z całej Polski eksponowało innowacyjne produkty i technologie z zakresu energetyki prosumenckiej, bioenergii, energii wiatrowej, energooszczędnego budownictwa i renowacji budynków, energii wodnej, pomp ciepła i energii słonecznej. Targi te znakomicie wpisują się w kierunek działań gminy. Gmina jako propagator nowych i energooszczędnych technologii sukcesywnie instaluje energooszczędne lampy OZE, poprawiając tym samym estetykę przestrzeni publicznej na terenie gminy Lisków, oraz oswaja społeczeństwo z nowymi technologiami. 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach zrealizowanego projektu uporządkowano przestrzeń wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie - wybudowano kilkadziesiąt metrów drogi gminnej wraz z chodnikiem. Ponadto utwardzono plac zamykający drogę, posadzono drzewa oraz przeprowadzono kanalizację deszczową. Wzdłuż drogi zamontowano 5 lamp OZE wraz z turbinami wiatrowymi. Kolejne 11 lamp oświetla drogi gminne w miejscowościach Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn - Kolonia.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu usprawniła ruch do Hali Widowiskowo - Sportowej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz centrum Liskowa. Pozwoliło to na zwiększenie aktywności szczególnie osób starszych oraz niepełnosprawnych. Ponadto montaż kolejnych lamp nie tylko poprawił bezpieczeństwo mieszkańców gminy poruszających się po zmroku, lecz także pozwolił gminie na uzyskanie oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na inne inwestycje.


Beneficjent

Gmina Lisków

Ks. W. Blizińskkiego 56, 62-850 Lisków

Tel: 62 763 41 14

E-mail: gmina@liskow.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2019 - 04.2021

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 727.043,31

w tym środki z UE: 353.044,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 373.999,31

inne: 0,00