Projekty 2014-2020

Modernizacja wieży widokowej w Ujściu

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Głównym celem oraz motywacją do podjęcia działań był wzrost satysfakcji mieszkańców i turystów z poprawy dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz chęć utrwalenia dziedzictwa lokalnego na obszarze działania LGD Krajna nad Notecią. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzono całkowity remont zarówno podestu widokowego jak i podtrzymujących słupów. Drewniane słupy i płatwie zastąpiono stalowymi kształtownikami, które z kolei wsparte zostały nowymi słupami nośnymi o żelbetowym trzonie obłożonym następnie cegłą klinkierową nawiązującą do stylistyki wieży. Wymieniono również drewniany podest tarasowy, zastosowano izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pomalowano podest oraz schody ochronną  lakierobejcą, wykonano podłogi z drewnianej kostki brukowej.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki zrealizowanemu projektowi gmina zyskała odnowiony, urokliwy obiekt podnoszący atrakcyjność naturalnego punktu widokowego miasta – widok na Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką i miejsce bitwy pod Ujściem podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku. Wieża stanowi zarówno atrakcję turystyczną, jak również jest miejscem rekreacji mieszkańców miasta i okolic. Podjęte działania mogą  przyczynić się także do wzrostu dochodów pobliskich firm gastronomicznych, sklepów pamiątkarskich, spożywczych. Ponadto, podniesione zostało bezpieczeństwo przeciwpożarowe i trwałość obiektu, a jego użytkowanie nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

Niezaprzeczalną zaletą projektu jest wykorzystanie naturalnych walorów miejsca (efektowny widok) oraz wpisanie w otaczającą infrastrukturą rekreacyjną. W ten sposób połączono dwie funkcje: rekreacyjną dla mieszkańców osiedla i miasta oraz turystyczną – wieża widokowa jako cel rodzinnych, towarzyskich, rekreacyjnych wycieczek mieszkańców z pobliskich miejscowości. 


Beneficjent

Gmina Ujście

Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście

Tel: 665 400 963

E-mail: justyna@ujscie.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 05.2020 - 12.2020

Zasięg wojewódzki - wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 104.893,31

w tym środki z UE: 62.173,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 42.720,31

inne: 0,00