Projekty 2014-2020

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej małej gastronomii

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług z zakresu mobilnej małej gastronomii. Pomysł na wybrany profil działalności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej na tego typu gastronomię. Wybrany sposób prowadzenia działalności daje wnioskodawcy niezależność, możliwość przemieszczania się oraz pełne dopasowanie do potrzeb klientów oraz charakteru organizowanego wydarzenia. Ogromne zainteresowanie oraz chęć współpracy przy organizacji szkolnych wydarzeń dla dzieci wyrazili także dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Rad Rodziców pobliskich szkół.

 

 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Zrealizowany projekt polegał na podjęciu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług z zakresu mobilnej małej gastronomii, poprzez serwowanie dań na wynos z przyczepy gastronomicznej (gofry, zapiekani, hot dogi etc.).

W ramach realizacji operacji została zakupiona przyczepa gastronomiczna, która została wyposażona w meble oraz urządzenia gastronomiczne. Wdrożono również rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska min. segregację śmieci, zamontowano energooszczędnego oświetlenia LED oraz założono dwa panele fotowoltaiczne na dachu przyczepy gastronomicznej.

Firma świadczy usługi gastronomiczne z dojazdem do klienta przez cały rok, a jej menu zmienia się zarówno wraz ze zmianami pór roku, jak i w elastyczny sposób dostosowuje się do typu odbiorców wydarzenia. Sprzedawane produkty charakteryzują się wysoką jakością oraz są wytwarzane z produktów pochodzących od lokalnych rolników.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki realizacji projektu powstało nowe przedsiębiorstwo oferujące 1,5 miejsca pracy. Ponadto sprzedawane produkty są efektem współpracy społeczności lokalnej, zarówno na etapie pozyskiwania i dostawy produktów lokalnych do ich wytworzenia, jak i na etapie przygotowywania produktu finalnego.

 

 


Beneficjent

Maciej Marcin Cacałowski

Bieńkówka 48, 86-200 Chełmno

Tel: 693-489-975

E-mail: maciej25@poczta.onet.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2021 - 09.2021

Zasięg lokalny - kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 60.000,00

w tym środki z UE: 38.178,00

z budżetu państwa: 21.822,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00