Projekty 2014-2020

Książka kucharska KGW

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Przepisy kulinarne z przeszłości i bazujące na produktach tradycyjnych i regionalnych wymagają stałego zainteresowania i systematyzowania. Tradycje Kół Gospodyń Wiejskich rzadko są spisywane i zbierane w większych zestawieniach. Uznano, że zbiór tradycyjnych przepisów, będzie przydatny wielu środowiskom, upowszechni zagadnienia żywności tradycyjnej oraz da konsumentom możliwość powrotu do smaków i zapachów przeszłości.
Bogato ilustrowana książka kucharska wpływa na świadomość konsumencką, zachęca do wprowadzania produktów tradycyjnych w codziennej kuchni, ale także mobilizuje KGW do dalszej aktywności w zakresie tradycji kulinariów.

Celem projektu było zachowanie i przekazanie przepisów/receptur/technologii wytwarzania ponad stu dań dla dzisiejszych konsumentów.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu powstała bogato ilustrowana książka kucharska, która jest zbiorem starannie wybranych ponad 100 przepisów kulinarnych bazujących na tradycyjnych recepturach i regionalnych składnikach. Zebrane przepisy zostały zaprezentowane w prosty i przystępny sposób, a porady praktyków poprowadzą przez cały proces nawet początkujących kucharzy.

Wybrana forma realizacji operacji wpływa na świadomość konsumencką, zachęca do wprowadzania produktów tradycyjnych w codziennej kuchni, ale także mobilizuje KGW do dalszej aktywności w zakresie tradycji kulinariów.

Książki zostały szeroko rozdystrybuowana wśród KGW, restauratorów, bibliotek, a także podczas imprez plenerowych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja wspomnianej operacji pozwoliła szerokiemu gronu osób zapoznać się z tradycją mazowieckiej kuchni.

Książki kucharskie są stałą pozycją wielu domowych bibliotek, sięga się po nie w życiu codziennym w poszukiwaniu nowych pomysłów, ciekawych smaków, tradycyjnych receptur. Dzięki publikacji stare przepisy nie znikną z mazowieckich stołów, będą realizowane, a nawet ulepszane i modernizowane.
Zainteresowanie odbiorców świadczy o trafności pomysłu i motywuje do dalszych działań na rzecz popularyzacji produktów tradycyjnych i regionalnych.  Planuje się reedycję z uzupełnieniami, a proces zbierania przepisów był kontynuowany w 2021 roku i będzie prowadzony w przyszłych edycjach konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”.

 

 


Beneficjent

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2020 - 12.2020

Zasięg wojewódzki - mazowieckie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 25.600,00

w tym środki z UE: 16.289,28

z budżetu państwa: 9.310,72

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00