Projekty 2014-2020

Spotkanie dla Beneficjentów PROW 2014-2020

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt skierowany był do beneficjentów PROW 2014-2020, którzy otrzymali środki na otwarcie i rozwój swoich działalności. Celem projektu było między innymi poznanie przez uczestników spotkania skutecznych metod i narzędzi prowadzących do utrzymania się firmy na rynku.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Podczas spotkania pn. „Budowanie strategii i modelu rozwoju biznesu, motywacja w biznesie” jego uczestnicy mieli okazję poznać osoby, które prowadzą z powodzeniem swoje firmy., a marka wytwarzanych przez nich produktów jest rozpoznawalna na rynku nie tylko lokalnym. Uczestnicy spotkania otrzymali wiele praktycznych wskazówek jak utrzymać swoje firmy na rynku. Poznali również między innymi strategie biznesowe i marketingowe, zasady dobrej komunikacji oraz skuteczność wystąpień publicznych.

Spotkanie prowadzone było w formule warsztatowo-teoretycznej. Uczestniczyło w nim 40 osób, reprezentujących różne firmy, specjalizujące się w wytwarzaniu różnych towarów bądź usług.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki formule warsztatowej uczestnicy spotkania mieli okazję poznać się, poznać specyfikę swoich działalności oraz nawiązać kontakty biznesowe.

Spotkanie zdecydowanie zasługuje na miano dobrej praktyki, ponieważ okazało się być bardzo skuteczne i przede wszystkim potrzebne dla jego odbiorców.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami, które z powodzeniem prowadzą swoje firmy uczestnicy mogli posłuchać i podzielić się swoimi problemami związanymi z utrzymaniem marki na rynku, poznać narzędzia, które pomagają w efektywnym zarządzaniu firmą oraz wymienić się swoją wiedzą, a przede wszystkim skorzystać z doświadczeń osób od lat prowadzących swoje biznesy.


Beneficjent

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Tel: 89 521 92 50


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2021 - 10.2021

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 92.105,20

w tym środki z UE: 58.606,53

z budżetu państwa: 33.498,67

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00