Projekty 2014-2020

Poznaj smaki Opolskiego Bifyja

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Głównym zadaniem projektu było wsparcie działań na rzecz dalszego długofalowego rozwoju Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego " Opolski Bifyj", w tym wsparcie rozwoju procesu sieciowania podmiotów zaangażowanych w projekt, a także wsparcie działań związanych z aktywną promocją Szlaku i jego członków, zarówno w samym województwie opolskim jak i poza jego granicami (również poza granicami Polski).

W związku z rosnącą popularnością turystyki tematycznej, w tym kulinarnej, tworzone są specjalne kulinarne szlaki turystyczne, na których turyści mogą spróbować lokalnych specjałów, zobaczyć jak wytwarzane są tradycyjne dania, a także  mogą zaopatrzyć się w produkty dostarczane przed lokalnych dostawców. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej działalności wnioskodawcy wskazują na konieczność kontynuowania działań zmierzających do zwiększania wiedzy i świadomości turystów (krajowych i zagranicznych) oraz mieszkańców województwa opolskiego w zakresie istnienia i funkcjonowania Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Pozwoli to ożywić oraz upowszechnić tradycyjną kuchnię oraz rozpropagować wiedzę o kuchni regionalnej oraz produktach i potrawach wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego.

Dodatkowym celem operacji było także wsparcie i promocja działań członków szlaku, których dotknął głęboki kryzys wywołany przez chorobę COVID-19, oraz wprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej „Opolskiego Bifyja” do Internetu.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji powstały filmy promujące Szlak Kulinarny "Opolski Bifyj" - dwa spoty: 30 sekundowy i 2 minutowy oraz 12 filmów, które nakręcone zostały w restauracjach zrzeszonych w  szlaku kulinarnym Opolski Bifyj. 

Filmy ukazują proces powstawania świetnych potraw, złożonych z produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, ukazują bogactwo kulinarne  regionu, zachęcają do wypróbowania oraz przygotowania regionalnych dań we własnej kuchni. 

 

Filmy dostępne są na kanale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCraAW4fsc9xTvsuhPkToX9Q/videos

 

 

 

 

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Produkcja filmów, które prezentują przygotowywanie potraw tradycyjnych regionu, podniosła poziom zaangażowania członków w rozwój szlaku. Zainteresowanie restauratorów produkcją filmów przez ich aktywny udział i pomoc w realizacji materiału, zdecydowanie zwiększyła zainteresowanie dziedzictwem kulturalnym, tradycjami kulinarnymi i atrakcjami obszarów wiejskich. Filmy realizowane w restauracjach będących na szlaku Opolski Bifyj (zwłaszcza tych działających na terenie opolskich wsi) przyczyniły się do promocji przedsiębiorczości na tych obszarach jako miejsca do dobrego prowadzenia własnej działalności, miejsca do dobrego życia czy jako miejsca wypoczynku. Prezentacja filmów w dużej mierze przyczyniła się do promocji nie tylko członków szlaku, ale także służy promowaniu lokalnych produktów tradycyjnych, pokazuje wieś jako miejsce do dobrego życia, miejsce rozwoju zawodowego oraz miejsce do atrakcyjnego wypoczynku

Operację udało się zrealizować dzięki dużemu zaangażowaniu i współpracy członków szlaku. Szefowie kuchni, z restauracji będących członkami Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj, zaproponowali przygotowanie tradycyjnych dań regionalnych lub/i w których  korzystano z produktów wpisanych na „listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego”. Forma promocji i aktywizacji przeprowadzona w ramach operacji wydaje się być godna upowszechniania. Popularność turystyki kulinarnej wzrasta, atrakcje kulinarne regionu motywują do jego odwiedzin. Krótkie filmy kulinarne, przyjemne w odbiorze, zachęcają do odwiedzin, są inspirujące pod względem poszukiwania doznań  kulinarnych, mogą być wyzwaniem dla kucharzy amatorów, a zamieszczanie filmów na stronach internetowych związanych z turystyką pozwala na skrócenie drogi do poznania regionu, do tylko jednego kliknięcia.


Beneficjent

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Żeromskiego 3, 45-053 Opole

Tel: 77 441 25 21

WWW: www.orot.pl; www.visitopolskie.pl

E-mail: info@orot.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M07-Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2021 - 10.2021

Zasięg regionalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 68.771,40

w tym środki z UE: 50.257,80

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 18.513,60

inne: 0,00