Projekty 2014-2020

Realizacja dostaw bezpośrednich do konsumentów z zachowaniem wysokiej jakości produktów grupy operacyjnej Folwark Pomorski

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt promuje przetwórstwo ekologiczne, które w dalszym ciągu jest mało popularne wśród rolników.

Przetwórstwo surowców roślinnych lub zwierzęcych z gospodarstwa umożliwia dostarczanie produktu bezpośrednio konsumentowi finalnemu, bez pośredników. Pozwala to uzyskać rolnikowi  większy dochód z małych areałów.

Przetwórstwo w gospodarstwie ekologicznym w Jaworach, biorącym udział w projekcie, zostało zapoczątkowane przez młode małżeństwo -  Annę i Jima Bartosiewiczów, absolwentów studiów na kierunku Biotechnologia, w specjalizacji Biotechnologia, Technologia i Analiza Żywności, na Politechnice Gdańskiej. W przetwórstwie wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów oraz przetwarzają tylko i wyłącznie surowiec pochodzący z gospodarstwa, działając ponadto w obiegu zamkniętym.

Projekt skupia 6 rolniczych podmiotów, w tym wszystkich członków rodzinnego gospodarstwa ekologicznego w Jaworach oraz rolnika z sąsiadującej gminy. Wszyscy od lat prowadzą certyfikowane gospodarstwa ekologiczne (ok. 400 ha) wraz z produkcją zwierzęcą - hodowlą krów mięsnych rasy Limousine (wszystkie podmioty posiadają razem 140 sztuk bydła). Na początku działalności zajmowali się hurtową sprzedażą zbóż., jednak pod koniec 2019 roku postanowili otworzyć przetwórstwo własnych surowców ekologicznych, z założeniem, że wszystko produkowane będzie tylko i wyłącznie z nasion roślin lub warzyw uprawianych w gospodarstwie.

Celem powstania przetwórstwa było skrócenie łańcucha dostaw („od pola do stołu”), tak aby finalny konsument miał gwarancję, że jest to produkt od konkretnego rolnika. 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu zakupione zostały urządzenia i akcesoria do obróbki ćwierćtusz wołowych na miejscu w gospodarstwie, tzn. maszynki do mielenia mięsa, pakowarki próżniowej, piły do cięcia kości oraz specjalnych noży. Pozwala to na całkowitą kontrolę nad sposobem przygotowania mięsa (porcjowania, pakowania) oraz  jego przechowywaniem - co gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanego produktu.  

Dodatkowo zakupiono dwa środki transportu : samochód do przewozu przyczepy z bydłem oraz autochłodnię. Dzięki własnemu transportowi bydła do ubojni, minimalizowany jest stres zwierzęcia, co znacząco przekłada się na jakość mięsa. Zakup autochłodni natomiast, daje możliwość zachowania łańcucha chłodniczego podczas dostaw produktów czy w czasie obecności na różnego rodzaju jarmarkach, a także umożliwia poszerzenie asortymentu oferowanych produktów ekologicznych. Krótkie kanały dystrybucji na rynku żywności ekologicznej są niezwykle istotne nie tylko ze względów ekologicznych, ale także w związku z obniżeniem ryzyka zepsucia żywności.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

 

Opisana inicjatywa jest bardzo korzystna dla wszystkich rolników ekologicznych. Przetwórstwo w gospodarstwie jest wyjątkową szansą na rozwinięcie własnej działalności. Takie działania są już popularne w Europie Zachodniej, np. w Niemczech.

Projekt jest innowacyjny, ponieważ w Polsce ciągle mało popularne jest prowadzenie przetwórstwa w gospodarstwie ekologicznym. Ponadto w projekcie zakłada się także sprzedaż warzyw ekologicznych, których uprawa w ten sposób jest rzadko spotykana. Dla wielu rolników wydaje się to wręcz niewykonalne. Ponadto dzięki projektowi możemy zaproponować odbiorcom produkt znacznie ulepszony, dzięki zachowaniu łańchucha chłodniczego. Całe gospodarstwo działa w obiegu zamkniętym, co również jest innowacyjnym podejściem prowadzenia gospodarstwa. Odpady z przetwórstwa, takie jak wytłoki czy pozostałości warzyw po fermentacji stosowane są jako pasza dla bydła, natomiast obornik używamy jako nawóz na pole.

Krótkie łańcuchy dostaw mają promować produkty wysokie jakościowo i prozdrowotne, a takie właśnie są produkty ekologiczne, wytwarzane prosto w gospodarstwie. Takich wyrobów brakuje na polskim rynku. Realizacja projektu zwiększy sprzedaż ze względu na możliwość promocji oraz poszerzenia możliwości dystrybucji. Szacowane jest, że liczba  klientów  beneficjenta wzrośnie o 100-500 osób, a sprzedaż mięsa czy warzyw ze względu na większy środek transportu zwiększy się o 100%. "Szczególnie liczymy na wzrost sprzedaży wołowiny ekologicznej, ponieważ została wyprodukowana z poszanowaniem praw zwierząt, przez co wzrasta jej atrakcyjność dla konsumenta" - dodaje pomysłodawca.

 

 

 


Beneficjent

Folwark Pomorski

Jawory 8, 76/248 Dębnica Kaszubska

Tel: 507476192

E-mail: biuro@ekoelita.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M16-Współpraca


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2022 - 12.2022

Zasięg krajowy - Polska

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 331.724,65

w tym środki z UE: 325.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 6.724,65

inne: 0,00