Aktualności

| przyszłość | Odnowa wsi | Edukacja | alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw) | Innowacje | młody rolnik | Konkurencyjność rolnictwa

Odkryj potencjał swojego pomysłu - EIT Food dla startupów i naukowców

EIT Food zachęca innowatorów i startupy z sektora agrobiznesu do zgłaszania swoich projektów w ramach kilku inicjatyw realizowanych przez największą na świecie wspólnotę zajmującą się innowacyjnością w przemyśle spożywczym. Do 26 marca 2023 roku…| alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw) | przedsiębiorczość na wsi

Potrzebujesz pomysłu na działalność gospodarczą na wsi? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, na którym dowiesz się, jak prowadzić ogród terapeutyczny

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród terapeutyczny - innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego.  Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich i realizowane będzie w formie e-learningu od 7…


| alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw) | przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy | żywność

Gdzie można zgłębić wiedzę dotyczącą przyzagrodowego chowu gęsi? Oglądając filmy na kanale KSOW

Przyzagrodowy chów gęsi może być świetnym sposobem na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dzięki projektowi Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi wiele osób mogło uczestniczyć w szkoleniach i zgłębić wiedzę, jak podjąć taką działalność…