Biblioteka

2018

Wystawcy Święta Produktu Lokalnego

Publikacja powstała w ramach projektu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”, który realizowała Gmina Cieżkowice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną.  Głównym celem tego projektu było przedstawienie korzyści i możliwości, jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy-wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

ROZWIŃZWIŃ
2018

Monografia „Ewaluacja funkcjonalności produkcji żywności o chronionych – nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski”

Monografia przedstawia problematykę problematykę ewaluacji funkcjonalności produkcji żywności, uwzlędniając wieloletnie doświadczenie Polski i Hiszpanii w utrzymaniu ras lokalnych świń, bydła i owiec. Wspomniane działanie, wspierane odpowiednimi regulacjami prawnymi  ma na celu, między innymi, poprawę jakości produktu czy identyfikację specyficznych systemów chowu i sposobów żywienia. Niebagatelne znaczenie dla ras lokalnych i produkcji żywności ma również wykorzystanie potencjału obszarów pastwiskowych.

INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY dr Wojciech Krawczyk, mgr inż. Joanna Pawłowska, 2018

Monografia „Rozwiązania systemowe dla produkcji żywności o chronionych – nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski”

Monografia przedstawia problematykę systemów produkcji, ochrony i marketingu żywności wysokiej jakości pochodzenia zwierzęcego, nie tylko na podstawie badań własnych, ale również doświadczeń jednostek naukowych, certyfikujących i stowarzyszeń andaluzyjskich, promujących tego rodzaju produkty w Hiszpanii. Publikacja powstała w ramach projektu Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzanie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji.

Praca zbiorowa pod redakcją Justyny Lesiewicz, 2018

Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich

I Wstęp - Justyna Adamska, MRiRW Warszawa

II. Funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w Polsce

 • Gospodarstwa opiekuńcze – podążanie za potrzebami mieszkańców wsi i rolników - Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie
 • Gospodarstwa opiekuńcze – oczekiwane korzyści społeczne i ekonomiczne - Konrad Stępnik, CDR w Brwinowie
 • „Zielona opieka…” – doświadczenia z realizacji projektu - Aleksandra Bielińska, KPODR w Minikowie

III. Dobre praktyki - doświadczenia z województwa kujawsko-pomorskiego

 • Rodzina zastępcza – gospodarstwo Marzeny i Ryszarda Świetlików - Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Dobre praktyki współpracy w powiecie świeckim - Arleta Maliszewska, MGOPS w Nowem
 • Dobre praktyki w powiecie tucholskim- Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Gospodarstwa opiekuńcze w kujawsko-pomorskim
 • Spostrzeżenia właścicieli gospodarstw opiekuńczych - Justyna Lesiewicz, KPODR w Minikowie
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych w gospodarstwach opiekuńczych Zielonej Opieki - Elwira Zakrzewska, KPODR w Minikowie

IV. Dobre praktyki w funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych za granicą

 • Czym są gospodarstwa opiekuńcze w Holandii? - IJsbrand Snoeij, Właściciel Gospodarstwa Opiekuńczego `t Paradijs
 • Gospodarstwa społeczne w Republice Czeskiej - Eliska Hudcova, Ministerstwo Rolnictwa, Czechy
 • Rolnictwo społeczne w Słowenii - Lili Mahne, Instytut AreaGea do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Gospodarstwa społeczne w Niemczech -Thomas van Elsen, Petrarca - European Academy for the Culture of Landscape c/o University of Kassel

V. System pomocy społecznej - możliwości funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce

 • System pomocy społecznej w Polsce na przykładzie powiatu tucholskiego - Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Przepisy prawne dotyczące gospodarstw opiekuńczych - Monika Bauza, KPODR w Minikowie
 • Możliwości uzyskania dofi nansowania - Dawid Skotnicki, KPODR w Minikowie
 • Możliwości uzyskania dofi nansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach dostępnych źródeł – Lokalne Grupy Działania
 • Magdalena Kurpinowicz, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
 • Czy gospodarstwo opiekuńcze może stanowić uzupełnienie systemu zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi? - Anna Wit, KPOWES w Toruniu
 • Ekonomia społeczna na rzecz osób starszych – możliwości, inspiracje - Anna Szmyd, KPOWES w Bydgoszczy

VI. Podsumowanie - Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie

ROZWIŃZWIŃ
2018

Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Publikacja jest efektem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi (w tym rolnikami prowadzącymi usługi opiekuńcze) i instytucjami działającymi w zakresie usług opiekuńczych.

Materiały informacyjne z I Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarstw Opiekuńczych 12-14 czerwca 2018 r. w Tleniu.

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA, 2019

Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół

W publikacji zawarto ogólne informacje o wartościach prozdrowotnych aronii, przykładowe przepisy na wyroby aroniowe i dania z aronią, opis zagadnienia krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych. Broszura zawiera również dane teleadresowe plantacji aronii z terenu woj. łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego oraz ofertę produktów aroniowych wraz z danymi teleadresowymi producentów z terenu woj. łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. 

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, 2019

Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym

Publikacja  przygotowana w ramach operacji pn. „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym”

Gmina Cięzkowice, 2018

Wystawcy Święta Produktu Lokalnego

Publikacja powstała w ramach projektu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”, który realizowała Gmina Cieżkowice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną.  Głównym celem tego projektu było przedstawienie korzyści i możliwości, jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy-wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

ROZWIŃZWIŃ
The Ministry of Agriculture and Rural Development, 2019

Good practices with an impact on the development of rural areas examples of operations carried out under the operational plan of the National Rural Network in 2017-2018

Publication present examples of operations carried out in 2017-2018 under the operational plan of the National Rural Network, with an impact on development of rural areas. The objectives of NRN actions include inter alia increasing interest in the implementation of initiatives, and activation of residents of rural areas to undertake projects in the field of rural development, as well as to support innovation in agriculture and rural areas.
Operations presented in the publication were carried out by the NRN partners, Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Voivodship Agricultural Advisory Centres, Ministry of Agriculture and Rural Development and Marshal Offices and were financed from the resources of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The operations carried out under the NRN, presented in the publication concern topics very important from agriculture point of view and are part of the presented “Plan dla wsi” (Plan for countryside) which I shall implement as Minister of Agriculture and Rural Development. As a result of operations carried out under NRN, the following activities are taking place: dissemination
of knowledge about innovative solutions in agriculture, food production and in rural areas, creation of short supply chains and direct sales, agricultural organic production, reduction of environmental degradation, development of
entrepreneurship in rural areas, as well as promotion of countryside as a place for living and professional development.

ROZWIŃZWIŃ
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2019

Dobre praktyki majace wpływ na rozwój obszarów wiejskich przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017–2018

Publikacja zawieraja przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2017-2018, mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Operacje przedstawione w publikacji zostały zrealizowane przez partnerów KSOW, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie, i sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyniku realizowanych operacji w ramach KSOW upowszechniana jest między innymi wiedza w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich, tworzenia krótkich łańcuchów dostaw oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczej produkcji ekologicznej, ograniczania degradacji środowiska naturalnego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do składania swoich pomysłów w ramach kolejnych edycji konkursów dla partnerów KSOW, które będą ogłaszane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z możliwością realizacji operacji na terenie całego kraju. Informacje na temat konkursów są publikowane m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo/ oraz stronie internetowej www.ksow.pl

ROZWIŃZWIŃ