Biblioteka

Recenzenci: prof. dr gab. inż. Wiesław Musiał, dr hab. Mirosław Kłusek, 2013

Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanieidei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Publikacja wydana została w związku z projektem "Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich", z realizowanym w ramach Planu Działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013. W publikacji poruszone zostały zagadnienia związane m.in. z: rozwojem spółdzielczości wiejskiej w Polsce, teartycznymi podstawami doradztwa rolniczego, historycznymi i społeczno-gospodarczymi uwarunkowaniami rozwoju spółdzielczości na polskiej wsi.

Wacław Idziak, Ryszard Wilczynski, 2013

Odnowa wsi - przestrzeń, ludzie, działania

Publikacja przygotowana w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012-2013. Głównym celem publikacji jest przedstawienie bilansu 15-lecia specyfika polskiego podejścia, wsparcie odnowy wsi działaniami SPO 2004–2007 i PROW 2007–2014. Publikacja skierowana jest do liderów wiejskich i innych osób decydujących o mechanizmach rozwoju wsi, od gminy, poprzez województwo, do szczebla centralnego. Doświadczenia polskie są w publikacji analizowane w odniesieniu do procesu odnowy wsi na gruncie europejskim. Ponadto przedstawione zostały syntetyczne opisy poszczególnych programów regionalnych oraz wzorcowych działań wspierających odnowę wsi a także inicjatywy w zakresie odnowy wsi podejmowane poza jej głównymi nurtami.

ROZWIŃ ZWIŃ
Bohdan Kamiński, 2013

Wiejska Polska - wieś z energią

Publikacja wydana w związku z konferencją Wiejska Polska Konin - Licheń, 25-26 maja 2013 r. sfinansowaną ze środków Planu Działania SC KSOW na lata 2012 -2013. W publikacji omówione zostały tematy związane m.in. z: Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020; Ochroną dziedzictwa kulturowego na wsi: Dobrymi praktykami na terenach wiejskich.

Praca zbiorowa, 2013

Najlepsi w swoich regionach

Publikacja opracowana w związku z  konkursem „Przyjazna Wieś” realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2012-2013. W wydawnictwie znajdują się opisy prezentujące laureatów V edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, wywiady oraz generalnie informacje o konkursie.

Praca zbiorowa, 2013

Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej

Publikacja opracowana w związku z projektem „XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne”, zrealizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W publikacji pokonferencyjnej znajdują się wnioski wypracowane w ramach XV Jubileuszowego Sympozjum Agroturystycznego wraz ze szczegółową relacją z przebiegu konferencji.

Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Brodzińskiego, 2013

Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Publikacja powstała w ramach projektu projektu, którego pomysłodawcą był Instytut Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju - Fundacja Naukowa, zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W prezentowanym opracowaniu, na podstawie literatury przedmiotu, dokonano analizy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Przedstawione zagadnienia były prezentowane na konferencji szkoleniowej pn.: Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, która odbyła się 12 grudnia 2013 r., w Przysieku i była adresowana do przedstawicieli nauki, członków organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, pracowników samorządów oraz przedsiębiorców.

ROZWIŃ ZWIŃ
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Anny Grzybek, 2013

Biogazownie szansa dla rolnictwa i środowiska

Publikacja powstała w ramach projektu "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska - ogólnopolska kampania edukacyjno-promocyjna" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Publikacja została opracowana w celu przybliżenia podstaw funkcjonowania biogazowni, możliwości wykorzystania pofermentu w rolnictwie, a także powiązania pomiędzy biogazownią i otoczeniem.

2013

Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Raport zawiera wyniki badania terenowego przeprowadzonego na potrzeby projektu pn. "Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie - szanse rozwoju turystyki na obszarach wiejskich" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

2013

Małe inicjatywy - duże sukcesy Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

„Małe inicjatywy Duże sukcesy” to projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego celem była identyfikacja „najlepszych z najlepszych” czyli inicjatyw – przykładów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, które odniosły rynkowy sukces i które mogą być polecone innym jako godne naśladowania i możliwe do przeniesienia w inne rejony kraju. Publikacja przygotowana w ramach Planu działania SC KSOW na lata 2012 - 2013 ma za zadanie pomóc zrozumieć sposób działania firm, które odniosły sukces, dostarczyć inspiracji oraz pomóc założyć własną, pozarolniczą działalność gospodarczą.

2013

Przedsiębiorcza wieś. Przykłady innowacyjnych projektów wspartych PROW 2007-2013

W publikacji obok artykułów teoretycznych zostały zamieszczone 32 opisy przykładów projektów z zakresu przedsiębiorczości wspartych środkami z PROW 2007-2013, przygotowanych przez doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, wraz z rekomendacjami ekspertów wspierających opracowanie tych opisów oraz jeden opis autorskiej metody oczyszczania zbiorników wodnych przygotowanej przez doradcę z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

 

Wyświetlanie rezultatów od 161 do 170 z 262