Biblioteka

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, 2016

Oxytree - korzystna inwestycja - zdrowszy klimat

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 2015

Mazowiecka Zagroda Edukacyjna

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Centrum lokalnej kultury kulinarnej jako dobra praktyka w kreowaniu systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności (KŁŻ) na przykładzie Bistro Marchewka

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Klub zakupowy jako dobra praktyka kreowania systemu krótkiego łańcucha dostaw żywności na przykładzie Koszyka Lisieckiego

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Polska Fundacja Innowacji, 2019

Kompendium dobrych praktyk w organizowaniu systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ)

Publikacja powstała w ramach projektu "Kampania multimedialna Wiedz i Mądrze Jedz: Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności źródłem innowacji dla wsi i rolnictwa"

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 2020

Aktywny staruszek – gospodarstwa opiekuńcze jako forma aktywizacji seniorów na wsi Zapoznanie z dobrymi praktykami zagranicznymi

W publikacji poruszono m.in. kwestie gospodarstwa opiekuńcze jako formy aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz ideę prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Przedstawiono również gospodarstwa opiekuńcze jako element wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a także jako nowy sposób prowadzenia działalności pozarolniczej. Omówiono także dobre przykłady włoskich gospodarstw opiekuńczych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, 2020

Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji - materiały pokonferencyjne

Wnioski z konferencji i warsztatów pt. „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji” zorganizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych
w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Pomorską Izbą Rolniczą. Więcej informacji o projekcie "Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji" - zobacz

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, 2019

Oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Publikacja powstała w ramach projektu „Z głową i ze smakiem – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Główny Inspektorat Weterynarii, 2020

Ubój na użytek własny w gospodarstwie - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny

Publikacja została opracowane w formie elektronicznej przez Główny Inspektorat Weterynarii i   ma na celu ułatwić proces uruchamiania rzeźni rolniczej na terenie gospodarstw rolnych, a także przybliżyć wymagania weterynaryjne i zakres obowiązków dla osób chcących dokonywać uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Poradniki powstały w ramach projektu pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Główny Inspektorat Weterynarii, 2020

Rzeźnie rolnicze - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej

Publikacja została opracowane w formie elektronicznej przez Główny Inspektorat Weterynarii i   ma na celu ułatwić proces uruchamiania rzeźni rolniczej na terenie gospodarstw rolnych, a także przybliżyć wymagania weterynaryjne i zakres obowiązków dla osób chcących dokonywać uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Poradniki powstały w ramach projektu pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Wyświetlanie rezultatów od 71 do 80 z 257