Biblioteka

2011

Przykłady dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wersja polsko-francuska

W publikacji zaprezentowano projekty zrealizowane przez beneficjentów w ramach wybranych działań inwestycyjnych osi 1 i 2 PROW na lata 2007-2013. Każdy z opisów wybranych dobrych praktyk informuje m.in. o zakresie projektu oraz kwocie dofinansowania, a także o efektach zrealizowanych projektów.

Druga część opracowania to przykłady dobrych praktyk realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” przez Lokalne Grupy Rybackie.

Publikacja przygotowana została w wersji polsko-francuskiej.

2013

Produkt tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja Kompendium dobrych praktyk

Broszura ta jest przeznaczona przede wszystkim dla producentów, którzy zastanawiają się nad rozwinięciem swojej działalności, planują ją dopiero rozpocząć lub też działają nie do końca legalnie i chcieliby swoją działalność zalegalizować. Producenci już działający na rynku także znajdą dla siebie wiele ciekawych informacji oraz wskazówek.

Jak sprostać tym nowym potrzebom i zainteresowaniom klientów, jak produkować zgodnie z przepisami i jak wykorzystać zasoby swojego gospodarstwa? Na te pytania odpowiada niniejszy poradnik, który jest swoistym rodzajem kompendium

Michał Ćwil, Zdzisław Ginalski, Daniel Raczkiewicz, Janusz Starościk., 2017

Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym

Rozwój nauki dotyczący niskoemisyjnych technologii, umożliwia wprowadzenie na rynek nowej generacji energooszczędnych maszyn i ciągników. Wraz z postępem materialnym powstają nowe systemy gospodarcze i wprowadzane są nowe systemy organizacyjne.  Tworzone jest prawo warunkujące rozwój nowych technologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środowisko. W przedstawionej publikacji autorzy starali się przybliżyć problematykę związaną z efektywnym gospodarowaniem energią cieplną i elektryczną w gospodarstwach rolnych.

Piotr Bugajski, Jerzy Kozyra, Marek Krysztoforski, Rafał Wawer, 2017

Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie

„Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie” to kompendium, dotyczące większości aspektów gospodarowania wodą na obszarach wiejskich. Celem książki jest merytoryczne wsparcie rolników i doradców rolnych oraz pracowników samorządów lokalnych w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, począwszy od gromadzenia zasobów wody, poprzez jej oszczędne zużycie, po ograniczenie emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych wywoływanych przez produkcję rolniczą, które pogarszają jakość zasobów, a często zagrażają zdrowiu ludności.

Poruszono zagadnienia zmian klimatu i ich przewidywanego wpływu na dostępność wody dla rolnictwa w kontekście potrzeby zwiększenia retencji wód na obszarach wiejskich. Cały rozdział został poświęcony gospodarce ściekami komunalnymi na obszarach wiejskich, w szczególności przydomowym oczyszczalniom ścieków. Jest to zagadnienie ważne z punktu widzenia lokalnych zasobów wodnych, które w wyniku niewłaściwego oczyszczania ścieków i wprowadzania ich do gleby, a także wód gruntowych, mogą ulec poważnej degradacji.

Książkę wieńczy rozdział dotyczący uwarunkowań prawnych korzystania zwody, co jest szczególnie istotne dziś, u progu reformy strukturalnej zarządzania wodą, która przewiduje m.in. wprowadzenie opłat środowiskowych za korzystanie z wód oraz powstanie nowej agendy rządowej – Wody Polskie.

ROZWIŃZWIŃ
2014

Odpoczywaj na wsi, naturalnie! W rodzinnym gronie

Folder  serii "Odpoczywaj naturalnie..." powstał w ramach projektu pn. "Promocja turystyki wiejskiej" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W folderze zaprezentowana jest wyspecjalizowana, cechująca sie wysoką jakością usług oferta agroturystyczna obejmująca teren całego kraju.

2014

Odpoczywaj na wsi, naturalnie! Na ryby

Folder  serii "Odpoczywaj naturalnie..." powstał w ramach projektu pn. "Promocja turystyki wiejskiej" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W folderze zaprezentowana jest wyspecjalizowana, cechująca sie wysoką jakością usług oferta agroturystyczna obejmująca teren całego kraju.

2014

Odpoczywaj na wsi, naturalnie! Grzybobranie

Folder  serii "Odpoczywaj naturalnie..." powstał w ramach projektu pn. "Promocja turystyki wiejskiej" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W folderze zaprezentowana jest wyspecjalizowana, cechująca sie wysoką jakością usług oferta agroturystyczna obejmująca teren całego kraju.

2014

Odpoczywaj na wsi, naturalnie! W siodle

Folder  serii "Odpoczywaj naturalnie..." powstał w ramach projektu pn. "Promocja turystyki wiejskiej" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W folderze zaprezentowana jest wyspecjalizowana, cechująca sie wysoką jakością usług oferta agroturystyczna obejmująca teren całego kraju.

2014

Odpoczywaj na wsi, naturalnie! Wypoczynek u rolnika

Folder  serii "Odpoczywaj naturalnie..." powstał w ramach projektu pn. "Promocja turystyki wiejskiej" zrealizowanego w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. W folderze zaprezentowana jest wyspecjalizowana, cechująca sie wysoką jakością usług oferta agroturystyczna obejmująca teren całego kraju.

2014

Najważniejsze choroby buraka cukrowego. Najważniejsze szkodniki w uprawie kukurydzy