Biblioteka

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 2019

Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich. Poradnik dla KGW

Publikacja opracowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach projektu „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

W ostatnich latach zauważa się większą aktywność kół gospodyń wiejskich. Jak się okazuje panie, a coraz częściej również panowie, zrzeszający się w lokalnych KGW, napotykają sporo problemów – poczynając od pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich statutowych celów, aż po trudności związane z formalno-prawnymi aspektami prowadzenia koła. Mimo tych przeciwności Koła Gospodyń Wiejskich nie poddają się i starają się sprostać nowym wyzwaniom, dostosowując swoją działalność do zmieniającego się stylu życia na polskiej wsi, mając ogromny wpływ na jej rozwój.

Przygotowany poradnik jest materiałem pomocniczym dla już działających, jak i nowych, dopiero założonych kół, w którym znajdą niezbędną wiedzę i porady, dzięki którym będą mogły jeszcze prężniej rozwijać swoją działalność. Poradnik zawiera informacje z poniższej tematyki:

 • dziedzictwo kulinarne w kontekście lokalnych, regionalnych produktów – w tym rozdziale znajdują się odpowiedzi na takie pytania, jak: jakie znaczenie mają produkty regionalne i tradycyjne w budowanie dziedzictwa danego regionu? jak wyszukiwać takie produkty? jak potwierdzać ich tradycyjność?
 • krajowe i europejskie systemy jakości – w tym dziale została zebrana niezbędna wiedza dotycząca możliwości udziału w systemach jakości żywności, procedur rejestracji i  wymagań, jakie muszą być spełnione przy certyfikacji produktów w danym systemie.
 • wprowadzanie na rynek żywności przez rolników – w tym rozdziale została omówiona możliwość sprzedaży przez rolników swoich produktów.
 • krótkie łańcuchy dostaw żywności – koła gospodyń wiejskich są naturalnym ogniwem krótkich łańcuchów dostaw, stąd w poradniku została wyjaśniona definicja i system funkcjonowania takich łańcuchów.
 • promocja organizacji takich jak koła gospodyń wiejskich – w poradniku zostały przedstawione podstawowe narzędzia i możliwości komunikacji i promocji, które koła mogą wykorzystywać w swojej działalności, by jeszcze lepiej się promować przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych m.in. zachowania praw autorskich itp.
 • formalno – prawne aspekty funkcjonowania kół gospodyń wiejskich – ta część poradnika prezentuje wszystkie możliwe ramy prawne, w których mogą działać KGW, również grupy, które chcą założyć nowe koła, znajdą w tym rozdziale podpowiedź jak to zrobić w poszczególnych systemach.
 • współpraca z innymi podmiotami i poszukiwanie funduszy dla KGW – ostatnia część poradnika poświęcona jest wskazaniem podmiotów, u których koła mogą szukać wsparcia swojej działalności, zarówno w ramach współpracy, jak również finansowego.

Poradnik jest rozszerzeniem i uzupełnieniem szkoleń dla KGW, które odbyły się 7 województwach w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

ROZWIŃ ZWIŃ
2018

Wystawcy Święta Produktu Lokalnego

Publikacja powstała w ramach projektu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”, który realizowała Gmina Cieżkowice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną.  Głównym celem tego projektu było przedstawienie korzyści i możliwości, jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy-wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

ROZWIŃ ZWIŃ
2018

Monografia „Ewaluacja funkcjonalności produkcji żywności o chronionych – nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski”

Monografia przedstawia problematykę problematykę ewaluacji funkcjonalności produkcji żywności, uwzlędniając wieloletnie doświadczenie Polski i Hiszpanii w utrzymaniu ras lokalnych świń, bydła i owiec. Wspomniane działanie, wspierane odpowiednimi regulacjami prawnymi  ma na celu, między innymi, poprawę jakości produktu czy identyfikację specyficznych systemów chowu i sposobów żywienia. Niebagatelne znaczenie dla ras lokalnych i produkcji żywności ma również wykorzystanie potencjału obszarów pastwiskowych.

INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY dr Wojciech Krawczyk, mgr inż. Joanna Pawłowska, 2018

Monografia „Rozwiązania systemowe dla produkcji żywności o chronionych – nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym, w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski”

Monografia przedstawia problematykę systemów produkcji, ochrony i marketingu żywności wysokiej jakości pochodzenia zwierzęcego, nie tylko na podstawie badań własnych, ale również doświadczeń jednostek naukowych, certyfikujących i stowarzyszeń andaluzyjskich, promujących tego rodzaju produkty w Hiszpanii. Publikacja powstała w ramach projektu Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzanie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji.

Praca zbiorowa pod redakcją Justyny Lesiewicz, 2018

Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich

I Wstęp - Justyna Adamska, MRiRW Warszawa

II. Funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w Polsce

 • Gospodarstwa opiekuńcze – podążanie za potrzebami mieszkańców wsi i rolników - Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie
 • Gospodarstwa opiekuńcze – oczekiwane korzyści społeczne i ekonomiczne - Konrad Stępnik, CDR w Brwinowie
 • „Zielona opieka…” – doświadczenia z realizacji projektu - Aleksandra Bielińska, KPODR w Minikowie

III. Dobre praktyki - doświadczenia z województwa kujawsko-pomorskiego

 • Rodzina zastępcza – gospodarstwo Marzeny i Ryszarda Świetlików - Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Dobre praktyki współpracy w powiecie świeckim - Arleta Maliszewska, MGOPS w Nowem
 • Dobre praktyki w powiecie tucholskim- Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Gospodarstwa opiekuńcze w kujawsko-pomorskim
 • Spostrzeżenia właścicieli gospodarstw opiekuńczych - Justyna Lesiewicz, KPODR w Minikowie
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych w gospodarstwach opiekuńczych Zielonej Opieki - Elwira Zakrzewska, KPODR w Minikowie

IV. Dobre praktyki w funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych za granicą

 • Czym są gospodarstwa opiekuńcze w Holandii? - IJsbrand Snoeij, Właściciel Gospodarstwa Opiekuńczego `t Paradijs
 • Gospodarstwa społeczne w Republice Czeskiej - Eliska Hudcova, Ministerstwo Rolnictwa, Czechy
 • Rolnictwo społeczne w Słowenii - Lili Mahne, Instytut AreaGea do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Gospodarstwa społeczne w Niemczech -Thomas van Elsen, Petrarca - European Academy for the Culture of Landscape c/o University of Kassel

V. System pomocy społecznej - możliwości funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce

 • System pomocy społecznej w Polsce na przykładzie powiatu tucholskiego - Anna Toby, PCPR w Tucholi
 • Przepisy prawne dotyczące gospodarstw opiekuńczych - Monika Bauza, KPODR w Minikowie
 • Możliwości uzyskania dofi nansowania - Dawid Skotnicki, KPODR w Minikowie
 • Możliwości uzyskania dofi nansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach dostępnych źródeł – Lokalne Grupy Działania
 • Magdalena Kurpinowicz, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”
 • Czy gospodarstwo opiekuńcze może stanowić uzupełnienie systemu zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi? - Anna Wit, KPOWES w Toruniu
 • Ekonomia społeczna na rzecz osób starszych – możliwości, inspiracje - Anna Szmyd, KPOWES w Bydgoszczy

VI. Podsumowanie - Ryszard Kamiński, KPODR w Minikowie

ROZWIŃ ZWIŃ
2018

Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Publikacja jest efektem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi (w tym rolnikami prowadzącymi usługi opiekuńcze) i instytucjami działającymi w zakresie usług opiekuńczych.

Materiały informacyjne z I Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarstw Opiekuńczych 12-14 czerwca 2018 r. w Tleniu.

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA, 2019

Aronia… Na zdrowie! Najkrótsza droga z krzewu na stół

W publikacji zawarto ogólne informacje o wartościach prozdrowotnych aronii, przykładowe przepisy na wyroby aroniowe i dania z aronią, opis zagadnienia krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych. Broszura zawiera również dane teleadresowe plantacji aronii z terenu woj. łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego oraz ofertę produktów aroniowych wraz z danymi teleadresowymi producentów z terenu woj. łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. 

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, 2019

Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym

Publikacja  przygotowana w ramach operacji pn. „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym”

Gmina Cięzkowice, 2018

Wystawcy Święta Produktu Lokalnego

Publikacja powstała w ramach projektu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez żywność wysokiej jakości z naciskiem na produkt lokalny”, który realizowała Gmina Cieżkowice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną.  Głównym celem tego projektu było przedstawienie korzyści i możliwości, jakie daje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach istniejących systemów jakości żywności, opierając to na konkretnych przykładach wsparcia promocji tych produktów (udział producentów jako wystawców imprezy) oraz umożliwienie producentom bezpośredniego przedstawienia tych korzyści i sposobu w jaki sami pokonali bariery przystąpienia do systemu poprzez rzeczowe wystąpienia na scenie w trakcie imprezy-wejścia promujące i specyfikujące poszczególne produkty regionalne oraz nakreślające drogę do ich utytułowania.

ROZWIŃ ZWIŃ
The Ministry of Agriculture and Rural Development, 2019

Good practices with an impact on the development of rural areas examples of operations carried out under the operational plan of the National Rural Network in 2017-2018

Publication present examples of operations carried out in 2017-2018 under the operational plan of the National Rural Network, with an impact on development of rural areas. The objectives of NRN actions include inter alia increasing interest in the implementation of initiatives, and activation of residents of rural areas to undertake projects in the field of rural development, as well as to support innovation in agriculture and rural areas.
Operations presented in the publication were carried out by the NRN partners, Agricultural Advisory Centre in Brwinów, Voivodship Agricultural Advisory Centres, Ministry of Agriculture and Rural Development and Marshal Offices and were financed from the resources of the Rural Development Programme for 2014-2020.
The operations carried out under the NRN, presented in the publication concern topics very important from agriculture point of view and are part of the presented “Plan dla wsi” (Plan for countryside) which I shall implement as Minister of Agriculture and Rural Development. As a result of operations carried out under NRN, the following activities are taking place: dissemination
of knowledge about innovative solutions in agriculture, food production and in rural areas, creation of short supply chains and direct sales, agricultural organic production, reduction of environmental degradation, development of
entrepreneurship in rural areas, as well as promotion of countryside as a place for living and professional development.

ROZWIŃ ZWIŃ
Wyświetlanie rezultatów od 91 do 100 z 247