Filmoteka

POLECANE FILMY

POZOSTAŁE FILMY

Jak się wyróżnić. Czyli czym zainteresować konsumenta sprzedając produkty pochodzące z rolniczego handlu detalicznego?

W materiale zostały przedstawione znaki jakości oraz wymogi, jakie należy spełnić by je otrzymać. Ponadto w filmie został przedstawiony rolnik, który opowiedział o średniej cenie konwencjonalnego produktu porównując go z ceną ze znakiem jakości. W materiale został poruszony ważny temat przygotowywania poprawnych etykiet na produkty, a także sposobu przechowywania produktów.

Film powstał w ramach projektu Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD) - dowiedz się więcej

Rolniku, o tym musisz pamiętać, czyli jakich błędów uniknąć

W tym materiale pojawiają się najważniejsze zagadnienia dotyczące ewidencjonowania sprzedaży, obrotu produktami w momencie choroby przetwórcy zagrażającej przeniesienie  jej na produkty, informacje dotyczące miejsc do których nie można sprzedawać produktów rolniczego handlu detalicznego

Jak założyć działalność rolniczy handel detaliczny?

W filmie zostało przedstawione gospodarstwo, które właśnie rozpoczęło tego typu działalność dostosowując ją pod wymagania rolniczego handlu detalicznego. Wyjaśnione zostały zasady prowadzenia działalności rolniczego handlu detalicznego, określone limity dotyczące sprzedaży oraz dochodów czerpanych z tego typu działalności.

Film powstał w ramach projektu Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD) - dowiedz się więcej

Gdzie sprzedawać produkty wyprodukowane w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego?

W filmie ukazane zostały kanały dystrybucji produktów z rolniczego handlu detalicznego? przedstawione zostały miejsca, w których można sprzedawać produkty (targi, festyny), a także działających platform sprzedażowych, przedstawienie  jednego z ośrodków doradztwa rolniczego, który pomaga w sprzedaży rolników. W materiale ekspert opowiada o tym, jak za kilkanaście lat będą wyglądały kanały dystrybucji.

Film powstał w ramach projektu Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD) - dowiedz się więcej

Agroturystyka, czyli jak rolniczy handel detaliczny  może zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejsca?

W filmie zostały przedstawione gospodarstwa agroturystyczne, które produkują przetwory w ramach rolniczego handlu detalicznego.  W materiale chcemy zachęcać pozostałych gospodarzy do wytwarzania przetworów w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Film powstał w ramach projektu Jak rozpocząć rolniczy handel detaliczny (RHD) - dowiedz się więcej

Innowacyjne modele sprzedaży

Program podsumowujący pokaże nowe modele organizacji sprzedaży, które już są stosowane w kraju i zagranicą. Prosumenckie rozwiązania wyglądają obiecujące. Ale jak jest naprawdę? Jak różne
podejścia przekładają się na zwiększenia skali systemów KŁŻ oraz ich oddziaływanie na rozwój obszarów wiejskich?

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Rolnictwo ekologiczne szansą dla skalowania systemów krótkich łańcuchów żywności?

Rolnictwo ekologiczne ma coraz większe znaczenie w polityce rozwoju wsi i rolnictwa, zarówno w Polsce jak i zagranicą oraz na szczeblu Komisji Europejskiej. W jaki sposób wspieranie rolnictwa
ekologicznego oraz żywności ekologicznej przekłada się na rozwój i skalowanie systemów KŁŻ i wicewersa? Skoro rolnictwo ekologiczne stało się priorytetem dla programów wspierania rolnictwa i
rozwoju wsi, a w dodatku rośnie moda na żywność ekologiczną wśród konsumentów, to dlaczego w Polsce ubywa certyfikowanych gospodarstw ekologicznych i przetwórców żywności ekologicznej. O to pytamy.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Dlaczego warto utrzymywać małe gospodarstwa rolne?

W tym odcinku skupiamy się na małych gospodarstwach rolnych oraz konsekwencje ich zanikania. Na ile systemy KŁŻ mogą być ratunkiem dla przetrwania małych gospodarstw rolnych, w szczególności na terenach górskich i słabych ekonomicznie? Na ile gospodarstwa rolne są częścią przyszłości rozwoju systemów KŁŻ w Polsce? Czy faktycznie małe gospodarstwa rolne stanowią niewykorzystany potencjał produkcyjny i klucz do bezpieczeństwa żywnościowego. Jak wygląda sprawa małych gospodarstw rolnych w górach? Jakie są oczekiwania wobec Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

O korzyściach małego przetwórstwa i działaniu w pojedynkę – zagrożenia i możliwości

Przedsiębiorczość to klucz do sukcesu. Ci, którym się powiodło, opowiadają w tym odcinku o swoich
doświadczeniach, motywacjach i o tym, czego oczekują od współpracy z innymi.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej