Filmoteka

POLECANE FILMY

POZOSTAŁE FILMY

Innowacyjne modele sprzedaży

Program podsumowujący pokaże nowe modele organizacji sprzedaży, które już są stosowane w kraju i zagranicą. Prosumenckie rozwiązania wyglądają obiecujące. Ale jak jest naprawdę? Jak różne
podejścia przekładają się na zwiększenia skali systemów KŁŻ oraz ich oddziaływanie na rozwój obszarów wiejskich?

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Rolnictwo ekologiczne szansą dla skalowania systemów krótkich łańcuchów żywności?

Rolnictwo ekologiczne ma coraz większe znaczenie w polityce rozwoju wsi i rolnictwa, zarówno w Polsce jak i zagranicą oraz na szczeblu Komisji Europejskiej. W jaki sposób wspieranie rolnictwa
ekologicznego oraz żywności ekologicznej przekłada się na rozwój i skalowanie systemów KŁŻ i wicewersa? Skoro rolnictwo ekologiczne stało się priorytetem dla programów wspierania rolnictwa i
rozwoju wsi, a w dodatku rośnie moda na żywność ekologiczną wśród konsumentów, to dlaczego w Polsce ubywa certyfikowanych gospodarstw ekologicznych i przetwórców żywności ekologicznej. O to pytamy.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Dlaczego warto utrzymywać małe gospodarstwa rolne?

W tym odcinku skupiamy się na małych gospodarstwach rolnych oraz konsekwencje ich zanikania. Na ile systemy KŁŻ mogą być ratunkiem dla przetrwania małych gospodarstw rolnych, w szczególności na terenach górskich i słabych ekonomicznie? Na ile gospodarstwa rolne są częścią przyszłości rozwoju systemów KŁŻ w Polsce? Czy faktycznie małe gospodarstwa rolne stanowią niewykorzystany potencjał produkcyjny i klucz do bezpieczeństwa żywnościowego. Jak wygląda sprawa małych gospodarstw rolnych w górach? Jakie są oczekiwania wobec Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

O korzyściach małego przetwórstwa i działaniu w pojedynkę – zagrożenia i możliwości

Przedsiębiorczość to klucz do sukcesu. Ci, którym się powiodło, opowiadają w tym odcinku o swoich
doświadczeniach, motywacjach i o tym, czego oczekują od współpracy z innymi.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Jaka może być rola samorządów terytorialnych w skalowaniu systemów krótkich łańcuchów żywności?

Ten odcinek poświęcamy samorządom oraz inicjatywom związanych z propagowaniem żywności lokalnej oraz systemów KŁŻ poprzez zamówienia publiczne oraz inne instrumenty w dyspozycji
sektora publicznego. Pokazujemy przykład i doświadczenie Starostwa Powiatowego w Łomży w tym zakresie oraz przedstawiamy perspektywę wiceministra Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
priorytetach ze strony Rządu.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Inkubator kuchenny jako motywator dla rozwoju rynku lokalnego

Na podstawie doświadczenia i przykładu Inkubatora Kuchennego w Stryszowie, ten odcinek opowiada o możliwościach i potrzebie zintegrowanego podejścia do tworzenia rynku lokalnego. Opowiadamy o ograniczeniach, ale też o atutach, działania w pojedynkę. I o tym, że wciąż są nie wykorzystane możliwości.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Współpraca rolników oraz rola, inicjatywa i odpowiedzialność konsumentów

W tym odcinku zastanawiamy się nad rolą, inicjatywą i odpowiedzialnością konsumentów. Zwracamy uwagę na fakt, że wiele inicjatyw tworzenia rynków lokalnych wychodzą dzisiaj od konsumentów,
samorządów i innych instytucji pozarolniczych. Zwracamy uwagę na problem marnotrawienia żywności i odpowiedzialności konsumenta. Krótkie łańcuchy dostaw, to nie tylko sprawa rolników.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Korzyści z RHD i możliwości wspólnej dystrybucji i sprzedaży

W tym odcinku opowiadamy o doświadczeniach i oczekiwaniach rolników i producentów działających w Wiejskiej E-skrzynce wynikających z nowych możliwości prawnych (w szczególności RHD) oraz
nowych możliwości organizowania wspólnej dystrybucji i sprzedaży.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Dlaczego współpraca się opłaca?

Podstawa dla skalowania systemów krótkich łańcuchów żywności to współpraca, partnerstwo i działania zbiorowe producentów i konsumentów oraz interesariuszy. Jakie są reguły czy zasady skutecznej współpracy? Posługując się przykładem Wiejskiej e-skrzynki, przedstawiamy ciekawe wzorce i doświadczenia. Pytamy o niebezpieczeństwach działania w pojedynkę.

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Jak wygląda produkcja i przetwórstwo w małej skali w Polsce?

W ostatnich latach następuje renesans produkcji w małej skali. Wynika to m. in. z nowych możliwości technologicznych, zmian postaw po stronie konsumentów, oraz zmian w przepisach oraz polityki
wobec małych gospodarstw rolnych. Ale są też realne ograniczenia i bariery, takie jak brak adekwatnego dostępu do zasobów wodnych czy też problemy z logistyką docierania do klienta. Jaka
jest zatem perspektywa produkcji w małej skali? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada kolejnych udogodnień i możliwości dla produkcji rolnej w małej skali (m. in. możliwość wprowadzenia ubojni przy gospodarstwach rolnych). Pytamy na ile takie inicjatywy przekładają się na trwałe i znaczące zmiany na rynku żywności?

Film powstał w ramach projektu Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polscedowiedz się więcej

Wyświetlanie rezultatów od 121 do 130 z 174